-A A A+

  Wybór języka : 
  • Polski
  • English

STOP MOWIE NIENAWIŚCI

Mową nienawiści może być każda wypowiedź, która ze względu na swoją treść, kontekst , formę, intencję lub cel propaguje czy usprawiedliwia nienawiść wynikającą z uprzedzeń rasowych, ksenofobii, antysemityzmu czy innego rodzaju nietolerancji. Wypowiedź należy rozumieć bardzo szeroko – jako słowo mówione, pisane, a nawet komunikację pozawerbalną – na przykład obraźliwe gesty.

U podstaw mowy nienawiści nader często leżą stereotypy i uprzedzenia. Mowa nienawiści może bezpośrednio poniżać, ale także ośmieszać lub nawoływać do przemocy wobec osoby, przeciwko której skierowana jest wypowiedź. Mimo iż są to tylko słowa, mogą łatwo przeradzać się w czyny, w tym także do popełniania przestępstw wynikających z nienawiści.

Podstawowym działaniem w ramach akcji Stop mowie nienawiści jest edukowanie i zwiększanie świadomości mieszkańców Wrocławia. Odbywa się to w szkołach przy pomocy projektu "Sztafeta Szkół. Stop mowie nienawiści", a także podczas Warsztatu Antydyskryminacyjnego SUD (Stereotypy-Uprzedzenia-Dyskryminacja). Na takich spotkaniach warsztatowych poszerza się wiedzę młodzieży i dorosłych. Ukazanie mechanizmów, które wpływają na kształtowanie się stereotypów, a także zagrożeń, jakie płyną z powtarzania tego rodzaju krzywdzących, niezweryfikowanych osobiście opinii poprawia świadomość uczestników kursów na temat tego, w jaki sposób funkcjonuje mowa nienawiści i dlaczego tak ważne jest, aby powiedzieć STOP.

Jednym z działań, poprzez które możemy wyrażać swój sprzeciw wobec mowy nienawiści jest usuwanie symboliki nienawiści z przestrzeni miasta. Przeprowadzanie kampanii ułatwia uruchomienie specjalnego adresu e-mailowego stopmowienienawisci@wcrs.wroclaw.pl, pod którym świadkowie mogą zgłaszać miejsca, w których spotkali się z symbolami mowy nienawiści – na podstawie zgłoszeń interweniujemy i doprowadzamy do usunięcia napisu lub symbolu.

W związku z przeprowadzaniem akcji Stop mowie nienawiści uruchomiona została Sztafeta Szkół. Stop mowie nienawiści. Jej inaugurację stanowiło wydarzenie pod nazwą „Dbam to mam. Stop mowie nienawiści”, które odbyło się 11 października 2014 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. Marii Dąbrowskiej przy ul. Worcella 3 we Wrocławiu. Uczniowie wraz z zaproszonymi do projektu gośćmi – wrocławskimi artystami i sportowcami – wzięli udział w zamalowywaniu symboliki nienawiści i rasistowskich napisów w jednej z kamienic. Zapoczątkowana w ten sposób Sztafeta polega na przeprowadzeniu w placówce wykładów i warsztatów poszerzających wiedzę na temat mowy nienawiści wśród uczniów i nauczycieli oraz podpisaniu deklaracji „Stop mowie nienawiści”. Deklaracja zobowiązuje do reagowania na akty mowy nienawiści do niewyrażania zgody na tego rodzaju wypowiedzi w najbliższym otoczeniu. Następnym etapem w Sztafecie jest przekazanie nominacji dla kolejnej szkoły, która także zobowiązana będzie do przeprowadzenia wykładów i warsztatów promujących tolerancję i postawę otwartości oraz przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się mowy nienawiści w przestrzeni publicznej.

Kalendarz

p w ś c p s n
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

O kampanii

WIELOKULTURY
Wybieramy taki termin, bo „wielokulturowość” zdążyła się już zdeprecjonować i nieco nadużyć. „Wielokulturowość” jest jednym zjawiskiem wyrażanym w liczbie pojedynczej. My mówimy o WIELOKULTURACH w liczbie mnogiej, bo nie ma jedynego właściwego wyjaśnienia wszystkich zjawisk kulturowych, które przecież... Czytaj dalej

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WCRS z siedzibą we Wrocławiu, przy pl.Dominikański 6, w celu korzystania z prowadzonej przez WCRS usługi „Newsletter”. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie przez mail kontaktowy, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.