-A A A+

  Wybór języka : 
  • Polski
  • English

Podsumowanie badania Barometr Otwartości

Czy młodzi wrocławianie są otwarci na inne kultury? Czy upływ czasu coś w tej przestrzeni zmienia? Czy istnieją jakieś społeczno-demograficzne czynniki, które wiążą się z poziomem otwartości wrocławian? A może da się zauważyć również wpływ szkoły na otwartość kulturową uczniów? Jeśli tak, to jak przedstawia się to na różnych etapach kształcenia – gimnazjum, liceum, studiów?

By odpowiedzieć na te pytania, stworzyliśmy formułę tzw. Barometru Otwartości. Pomiary danych miały miejsce w kwietniu i czerwcu 2013 roku. W obydwu turach badania wzięli udział uczniowie tych samych klas z wrocławskich gimnazjów i liceów oraz studenci – 289 osób w I, 269 osób w II turze. Badani byli w obydwu turach ci sami uczestnicy, a dwumiesięczny odstęp między zbieraniem danych w pierwszej i drugiej turze wystarczał, by odpowiedzi udzielane w poszczególnych odsłonach nie wpływały na siebie nawzajem.

Badane były postawy respondentów wobec osób pochodzących z krajów naszego kręgu kulturowego – zarówno tych podobnie wyglądających, używających podobnych kodów, o zbliżonej sytuacji ekonomicznej, jak i osób z krajów bardziej odległych pod względem kulturowym, politycznym, ekonomicznym. Innymi obszarami, który objęliśmy badaniem, były: oczekiwany przez uczniów poziom akulturacji obcych (jak bardzo powinni oni "wtopić" się w kulturę naszego kraju, przejąć zwyczaje, przestrzegać prawa), gotowość do wchodzenia w bliższe (przyjacielskie, miłosne) relacje z bliskimi, poziom oczekiwanej homogeniczności we własnym środowisku oraz to, na ile respondenci traktują stereotypy jako adekwatny sposób poznawania i definiowania rzeczywistości.

Z badań wynika, że płeć wpływa na poziom otwartości kulturowej – badane uczennice i studentki miały średnio o 8 punktów więcej niż ich koledzy (przedział możliwych wyników barometru został ustalony na skalę od 0 do 100). Pozytywnym zjawiskiem jest to, że wraz ze wzrostem wieku wzrasta poziom otwartości kulturowej. Wyniki pokazały również, że istnieje paradoksalnie niewielki związek kapitału kulturowego (oczytania, wykształcenia, pochodzenia z tzw. "rodzin inteligenckich") z otwartością na różne kultury. Największa korelacja dotyczy tutaj czytania książek – ci z badanych, którzy czytają więcej, uzyskiwali trochę wyższe wyniki w Barometrze Otwartości. Dodatkowo wyniki pokazały, że (co specjalnie nie dziwi) im więcej obcokrajowców badani znali osobiście, tym wyższe mieli wyniki.

Z badań wynika, że czynnikiem najmocniej kształtującym poziom otwartości kulturowej jest stosunek do mieszkańców krajów o kulturach zbliżonych do naszej – poziom otwartości najbardziej podnosi poznawanie mieszkańców krajów z naszego kręgu cywilizacyjnego. Zjawisko to można porównać z otwieraniem drzwi. Stworzenie lekkiej szczeliny w murze nietolerancji i zamknięcia powoduje, że potem znacznie łatwiej jest otworzyć ją szerzej. Tę szczelinę najłatwiej zrobić, kontaktując się z kulturami bliższymi naszej. Wśród czynników mających wpływ na poziom otwartości, najłatwiejsze jest tworzenie szans na osobiste poznawanie obcokrajowców. Co ważne, im bardziej owi obcokrajowcy są podobni (zwłaszcza wiekowo), tym większe szanse na szybkie zbudowanie wysokiego poziomu otwartości. Możemy również przekonywać niezdecydowanych – nie jest łatwa zmiana postaw środowisk najbardziej zamkniętych, ale na grupę nieprzekonanych mamy realny wpływ – może to podnieść średni wynik otwartości wśród młodych wrocławian i tym samym wpłynąć również na najbardziej radykalne środowiska, odrywając z ich obrzeży osoby wątpiące w sens nienawiści, uprzedzeń rasowych czy kulturowych.

By rzeczywiście wpłynąć jakoś na osoby o niskim poziomie otwartości, potrzebny jest archipelag projektów, które oddziałują wspólnie poprzez pokazywanie realnych korzyści z kontaktu z innością, odsłaniają potencjał, jaki możemy czerpać ze wspólnego działania oraz pokazują, jak wiele możemy się od osób odmiennych nauczyć, także o nas samych.

Badanie zostało przeprowadzone przez dr Łukasza Srokowskiego na zlecenie Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego w kwietniu i czerwcu 2013r.

Kalendarz

p w ś c p s n
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

O kampanii

WIELOKULTURY
Wybieramy taki termin, bo „wielokulturowość” zdążyła się już zdeprecjonować i nieco nadużyć. „Wielokulturowość” jest jednym zjawiskiem wyrażanym w liczbie pojedynczej. My mówimy o WIELOKULTURACH w liczbie mnogiej, bo nie ma jedynego właściwego wyjaśnienia wszystkich zjawisk kulturowych, które przecież... Czytaj dalej

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WCRS z siedzibą we Wrocławiu, przy pl.Dominikański 6, w celu korzystania z prowadzonej przez WCRS usługi „Newsletter”. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie przez mail kontaktowy, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.