-A A A+

  Wybór języka : 
  • Polski
  • English

Ministerium Kultury - głosy z labiryntu wykluczenia

8 IV 2015 r. w siedzibie MiserArt – strefie kultury w labiryncie wykluczenia odbyło się Ministerium Kultury - drugie spotkanie seminaryjne poświęcone wykluczeniom i społecznemu wymiarowi kultury. Spotkanie zorganizował i poprowadził przewodniczący Rady Kuratorów ESK Jarosław Fret z pomocą gospodarza MiserArt, Andrzeja Ptaka. Celem spotkań Ministerium jest wypracowanie pewnego rodzaju „dekalogu”, jednej linii myślenia o kulturze dla ESK 2016, to znaczy – przebudowanie mechanizmów, definicji kultury, podkreślanie jej służebnej funkcji, przełamywanie mechanizmów wykluczenia. Głównymi pytaniami podczas spotkania Ministerium były: co zrobić, by znieść bariery uczestnictwa w kulturze, jak sprowadzić wizję ESK do realiów takiego odbiorcy, który jest gdzieś na marginesie z różnych przyczyn – z racji swoich niepełnosprawności, różnic kulturowych czy bezdomności. Projekt Ministerium zakłada nierozróżnialność kultury niskiej i wysokiej, tej skierowanej do wszystkich od tej skierowanej do wykluczonych - ma powstać jedna linia myśli, działań, form uczestnictwa.


Osoby wykluczone z kultury to takie, których instytucje kultury nigdy w swoich murach nie widziały. Pojawia się więc pytanie: dlaczego jest tak, że ktoś może odebrać dowód osobisty, być wrocławianinem, a nie może skorzystać z oferty kulturalnej miasta? Otwarcie na każdego widza jest oczywiście postulatem, z którym łatwo się zgodzić, a trudniej zrealizować – by wszedł w życie, musi stać się priorytetem. Podczas spotkania omawiany był problem ludzi niewidzących czy niesłyszących – obecni
byli przedstawiciele grup, których problem takich niepełnosprawności dotyczy. Kierunek zmian jest taki, by gdyby wszystkie spektakle teatralne miały premierę z audiodeskrypcją już tydzień po oficjalnej premierze. Problemy, z którymi spotykają się osoby w różnych sposób wykluczone dotyczą spraw podstawowych i demaskują brak wyobraźni ludzi „pełnosprawnych” – tworzy się na przykład miejsca dla osób na wózku gdzieś w innym rzędzie, zgrupowane w jednej części sali. Nie tak ma wyglądać linia myślenia ESK 2016 o kulturze – powinna liczyć się tu nie tyle publiczność, co każdy widz, każdy uczestnik wydarzenia. Osoba na wózku ma przecież ochotę usiąść z kimś, z kim na wydarzenie przyszła.


W inny sposób wykluczeni z uczestnictwa w kulturze są ludzie bezdomni i w ich imieniu mówił Andrzej Ptak – prezes fundacji HOMO SACER i gospodarz mikro-laboratorium kulturotwórczego MiserArt. Kultura głęboka, 
deep culture (wg koncepcji Krzysztofa Czyżewskiego) ma zająć pozycję przeciwległą do kultury tworzącej „białe słonie” - drogie, odizolowane od mieszkańców pomniki próżności, które najlepiej wyglądają w broszurach reklamowych. Język „kulturalny”, demaskujący tę próżność ma zostać przełożony na język prosty; taki, dzięki którym odzyskują podmiotowość ci, którzy poprzez wykluczenie znaleźli się gdzieś w tle, poza elitarnymi granicami uczestnictwa. W pracy z osobami bezdomnymi kultura jest tylko jedną z sił i tak też widziana jest rola laboratorium MiserArt, które ma zawierać w swoich murach również gabinet lekarski, kawiarnię czy pracownię streetworkingu. To z pomocą kultury możemy jednak wydobyć światy, które mają złożone w sobie ludzie z marginesu. Nie może być to jednak kultura mierna; nie przywróci nikomu podmiotowości, jeśli zabierzemy go do kina czy teatru – musimy prawdziwie dać tym ludziom szansę stania się aktorami, twórcami, brać odpowiedzialność. Jednym z pierwszych inicjatyw, które podejmą bezdomni w MiserArt będzie stworzenie miejskiego ogrodu – sadzonki pomidorów już czekają na zaszczepienie. Jest to piękny obraz włączania w społeczność poprzez wspólne otaczanie opieką.


Było to drugie spotkanie Ministerium Kultury. Kolejne odbędzie się 12 V 2015r. Grono uczestników ma zostać jeszcze poszerzone poprzez zaproszenie dyrektorów, przedstawicieli instytucji kulturalnej, by postulaty wynikające ze służebnej, społecznej funkcji kultury zostały skomunikowane na każdym poziomie decyzyjnym.

 

 

 

 

 

Kalendarz

p w ś c p s n
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

O kampanii

WIELOKULTURY
Wybieramy taki termin, bo „wielokulturowość” zdążyła się już zdeprecjonować i nieco nadużyć. „Wielokulturowość” jest jednym zjawiskiem wyrażanym w liczbie pojedynczej. My mówimy o WIELOKULTURACH w liczbie mnogiej, bo nie ma jedynego właściwego wyjaśnienia wszystkich zjawisk kulturowych, które przecież... Czytaj dalej

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WCRS z siedzibą we Wrocławiu, przy pl.Dominikański 6, w celu korzystania z prowadzonej przez WCRS usługi „Newsletter”. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie przez mail kontaktowy, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.