• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

 • Home

Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury Progressio – „VII Przegląd Kultury Światowej”

Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO wraz z Instytutem Konfucjusza Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zespołem Placówek Oświatowych nr 1 we Wrocławiu pragnie zaprosić każdą wrocławską szkołę, domy kultury, świetlicę środowiskową, mniejszości narodowe do aktywnego udziału w VII Przeglądzie Kultury Światowej pod patronatem Prezydenta Wrocławia.

Głównym celem przeglądu jest promowanie różnorodności kulturowej wśród uczniów i mieszkańców Wrocławia, kształtowanie postaw tolerancji, szacunku, dialogu międzykulturowego oraz integracji społecznej z udziałem obcokrajowców. Przegląd ten przybierze formę prezentacji scenicznych różnych narodów. Planowane są pokazy śpiewu, tańców narodowych, wystawy oraz popisy instrumentalne wyrażane za pomocą dowolnych środków artystycznych.

Szkoła/placówka, która zadeklaruje swój udział w przeglądzie powinna wypełnić formularz komputerowo do 10 maja 2016 r. i przesłać na adres: info@progressio.pl.

Wszystkie zespoły biorące udział w projekcie, otrzymają pamiątkę oraz certyfikat uczestnictwa, a najlepsi nagrodę GRAND PRIX (liczy się oryginalność pomysłu). Zwycięzcy powtórzą swój pokaz 18 czerwca na Wyspie Słodowej podczas koncertu finałowego IX Festiwalu Kalejdoskopu Kultur.

Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoprofilaktyczne RETURN – „Mój i Twój Wrocław”

„Mój i Twój Wrocław”- happening promujący wielokulturowość

wydarzenie odbędzie się 25 czerwca 2016 r. w Pawilonie Kultury, który mieści się w Parku Południowym. Wydarzenie będzie obfitowało w wiele ciekawych przedsięwzięć, jak np.: malowanie koszulek i toreb lnianych, tworzenie wspólnego obrazu tolerancji, czy choćby skosztowanie różnych potraw charakterystycznych dla danego regionu świata.

Podczas wydarzenia odbędzie się „Wielokulturowe Jam Session”, scena zostanie otwarta dla osób grających muzykę orientalną. Wrocławianie usłyszą muzykę, z która na co dzień  nie mają kontaktu. Zorganizowanie zostaną także stoiska kulturalno-edykacyjne. Osoby reprezentujące różne kultury, opowiedzą o swoich doświadczeniach z życia codziennego w naszym mieście, odpowiedzą również na pytania dotyczące regionów, z których pochodzą. Dla najmłodszych uczestników happeningu przewidujemy zabawy edukacyjne, puszczanie baniek mydlanych, balony z helem oraz różnego rodzaju gry i zabawy kulturowe charakterystyczne dla różnych państw.

Towarzystwo Kultury Czynnej – „Dialog Wartości”

Projekt „Dialog Wartości ”jest programem działań z zakresu edukacji kulturalnej i obywatelskiej dzieci podnoszący ich kompetencje międzykulturowe, łączący budowanie i wzmacnianie tożsamości uczestników z otwartością na inność oraz kształtowanie umiejętności reagowania na przemoc wynikającą z uprzedzeń . Działania projektowe stymulować będą uczestników do ekspresji twórczej, część z nich będzie miała charakter animacyjny. „Dialog Wartości” ma charakter interdyscyplinarny, animacyjny i społeczny, kierowany jest do dzieci (3-6 lat) przede wszystkim z terenów osiedli Nadodrze, Ołbin, Przedmieście Oławskie i realizowany będzie w okresie od lutego do grudnia 2016 r. 

Zajęcia rozwiną w uczestnikach umiejętności komunikacji i współpracy mimo różnic kulturowych i społecznych. W programie projektu zaplanowana jest prezentacja spektakli lalkowych oraz warsztaty teatralne i literacko plastyczne skierowane do najmłodszych odbiorców zadania.

Spektakle dla dzieci są dopasowane tematycznie do potrzeb grupy i do idei projektu od edukacji międzykulturowej ( bajki z różnych stron świata) poprzez autorskie bajki terapeutyczne mówiące np. o złości, o niepełnosprawności i stosunku do niej, o biedzie, przyjaźni itp.

Fundacja Dom Pokoju – „Akademia kompetencji wielokulturowych dla nauczycieli – multilikatorów”, „Ja, Obywatel w wielokulturowej przestrzeni publicznej” oraz Turniej Gry Wielokulturowej

Projekt jest kontynuacją pilotażu z 2014 i 2015 r. realizowanego ze środków gminy Wrocław. Jego celem jest rozwijanie i uzupełnienie dotychczasowych metod i działań w ramach długofalowego programu edukacji i integracji wielokulturowej poprzez: 

 • prowadzenie warsztatów i szkoleń podnoszących kompetencje międzykulturowe w ramach Akademii kompetencji wielokulturowych dla nauczycieli – multiplikatorów. Projekt zakłada 4 cykle warsztatów dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów i osób pracujących z młodzieżą i dziećmi, trwające po 6 godzin.   
 • program „Ja, Obywatel w wielokulturowej przestrzeni publicznej” (realizowany z uczniami z 4 gimnazjów)
 • Turniej Gry Wielokulturowej, adresowanej do uczniów gimnazjum
 • prowadzenie zajęć edukacyjno-integracyjnych w szkołach z udziałem obcokrajowców w ramach akcji „Fare Action Week” 
 • organizację seminarium podsumowującego dla dyrektorów i pracowników szkół.

Fundacja Sztuka Zdrowie Tolerancja – spotkania edukacyjne oraz wydarzenia kulturalno-integracyjne

Zadanie polegać będzie na kształtowaniu postaw otwartości i tolerancji wobec innych narodów i kultur wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie działań służących podnoszeniu poziomu wiedzy wśród mieszkańców Wrocławia m.in. spotkań edukacyjnych, wydarzeń kulturalno-integracyjnych mających na celu przełamywanie stereotypów myślenia, rozwój umiejętności komunikacji i współpracy mimo różnic kulturowych.

Projekt skierowany jest do szerokiego grona odbiorców z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb konkretnych grup. Adresatem zadania są w szczególności dzieci i młodzież (szkoły podstawowe, gimnazja, licea, placówki opiekuńczo-wychowawcze, świetlice środowiskowe, domy dziecka) oraz dorośli (w tym studenci oraz rodzice, opiekunowie i wychowawcy dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym).

Stowarzyszenie Semper Avanti – „Kurs na różnorodność – budowanie i wzmacnianie międzykulturowych kompetencji wrocławian – vol. 3”

Zadanie publiczne pt. „Kurs na różnorodność – budowanie i wzmacnianie międzykulturowych kompetencji wrocławian – vol. 3” realizowane będzie w terminie  19.02. – 31.12.2016 r. Celem głównym zadania będzie rozbudzenie wrażliwości międzykulturowej oraz przełamywanie stereotypów wobec przedstawicieli odmiennych kultur. Pozwoli to na budowanie świadomego i otwartego społeczeństwa Wrocławia. Realizacja zadania polegać będzie na organizacji:

 1.  Wieczorów KulturowychMulticultural Language Cafe, którego odbiorcami będą wszyscy mieszkańcy Wrocławia. Te spotkania pozwalające mieszkańcom Wrocławia (dorosłym, dzieciom, młodzieży) na poszerzenie wiedzy o kulturach Europy i świata będą realizowane w terminie 01.03.2016 – 15.12.2016 (z wyłączeniem lipca i sierpnia) – 7 miesięcy, prowadzone będą w formie Wieczorów Kulturowych ukazujących dziedzictwo kulturowe różnorodnych krajów Europy i świata (np. Włochy, Turcja, Francja, Armenia, Azerbejdżan).

  Niemiecki Wieczór Kulturowy odbędzie się 06.05.2016 o 19:15 w Klubie pod Kolumnami. 

Stowarzyszenie Kultury Teatralnej “Pieśń Kozła” i Stowarzyszenie Żółty Parasol – Akademia Dzieci Świata

akademia dzieciOPIS

Akademia Dzieci Świata to projekt z zakresu edukacji kulturalnej i międzykulturowej skierowany do dzieci i młodzieży z Wrocławia.

Akademia zakłada przeprowadzenie szeregu działań edukacyjnych skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży w wieku 3 – 15 lat, jak również pozostałych mieszkańców Wrocławia:

 1. warsztatów z wielokulturowości, w których tematem przewodnim są różnice i podobieństwa między kulturami (ich normy, wartości, obyczaje, sposoby zachowania, artefakty i wytwory kultury); warsztaty te połączone są z zajęciami kreatywnymi, podczas których dzieci robią totem wielokulturowy będący symbolem przyjaźni ludzi ze wszystkich rejonów świata; warsztaty będą prowadzone przez trenera międzykulturowości – Magdalena Szymańską;

 1. warsztatów z międzykulturowości, w których tematem przewodnim jest szacunek dla różnorodności, empatia i dialog międzykulturowy (warsztaty te są kontynuacją warsztatów z punktu (a) i są organizowane dla grup, które uczestniczyły w warsztatach z punktu (a)); elementem integralnym warsztatów będą prace w podgrupach (gry i symulacje), których celem będzie wzrost kompetencji międzykulturowych., warsztaty będą prowadzone przez trenera międzykulturowości – Iwonę Stankovą przy asyście obcokrajowca;

Międzynarodowy Dzień Walki Z Rasizmem

Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Rasizmem zorganizowane zostało, dla rady pedagogicznej Gimnazjum nr 54 przy ul. Nowodworskiej 70 we Wrocławiu, w ramach projektu Sztafeta Szkół – Stop Mowie Nienawiści, szkolenie nt. symboli mowy nienawiści oraz konsekwencji prawnych wynikających ze stosowania mowy nienawiści. Po szkoleniu nastąpiło przekazanie złotego wałka oraz nominacji Gimnazjum nr 25 przy ul. Orzechowej we Wrocławiu, które zobowiązało się do zorganizowania w swojej szkole działania przeciwdziałającego mowie nienawiści.

Wyzwania i dylematy edukacji międzykulturowej

Zaplanowaliśmy już termin kolejnego spotkanie Ambasadorów Dialogu na 14.04.2016 r. w godz. 11:00 – 14:00

Gościem spotkania będzie Pani dr Kamila Kamińska, która m.in. przeprowadzi dla Państwa warsztat pn. Gry i zabawy wielokulturowe, które ranią

AGENDA
1. Zapoznanie.
2. Mapowanie pojęć: wielokulturowość/międzykulturowość/multikulturalizm.
3. Wyzwania wielokulturowości: tolerancja i jej granice.
4. Szanse dialogu międzykulturowego (kontekst wrocławski).
5. Wybrane narzędzia edukacji międzykulturowej.