• A SURVEY

  A SURVEY

  FOREIGNERS’ NEEDS IN WROCLAW

  MORE

 • АНКЕТА

  АНКЕТА

  ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТРЕБ ІНОЗЕМЦІВ У ВРОЦЛАВІ

  MORE

 • АНКЕТА

  АНКЕТА

  ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНОСТРАНЦЕВ ВО ВРОЦЛАВЕ

  MORE

 • ANKIETA

  ANKIETA

  POTRZEB OBCOKRAJOWCÓW MIESZKAJĄCYCH WE WROCŁAWIU

  MORE

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  MORE

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  MORE

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  MORE

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  MORE

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  MORE

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  MORE

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  MORE

 • „SENIORZY SĄ BARDZO DOBRZE DOINFORMOWANI”

  „SENIORZY SĄ BARDZO DOBRZE DOINFORMOWANI”

  Ewa Białowąs
 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

 • Home

Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe – Ex Oriente Lux

Projekt ‚Ex Oriente Lux’ jest odpowiedzią na coraz silniejszą potrzebę poszerzania wśród mieszkańców Wrocławia, wiedzy o kulturze i religii muzułmańskiej. Problemy uchodźcze sprawiają, że coraz częściej zadajemy sobie pytania o islam, jego obecność wśród nas, jego wpływ na nasze życie i przyszłość. Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe wychodzi na przeciwko tym potrzebom dążąc do przełamywania stereotypów, przybliżając postaci wrocławskich muzułmanów, ich działań, wielkich osiągnięć i historii. Nadzieją projektu jest integracja ze światem muzułmańskim, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, ale także wśród dorosłych żyjących wśród obaw i niepewności związanych z kryzysem uchodźczym.
 

Happening – Przestrzeń dla wyobraźni // Space for Imagination

13268399_809717185826408_2297271656954787013_oPodekscytowani faktem, że nareszcie wspaniałe irańskie filmy możemy pokazać szerszej wrocławskiej publiczności, postanowiliśmy zorganizować flash mob’owy happening, który da przedsmak tego, co będzie można zobaczyć w Kinie Nowe Horyzonty.

**FESTIWAL FILMÓW IRAŃSKICH 10-12.06.2016 r. **
https://www.facebook.com/events/1095060573886303/

Zapraszamy dużych i małych, starszych i młodszych, pojedynczo, w parach i całymi grupami, różnych wyznań, kultur i narodów – wszystkich, którym bliska jest idea „Ponad Granicami”.
http://beyondbordersfestival.org/

Fundacja EkoRozwoju – „Każdy Inny, Wszyscy Równi – Zajęcia Edukacyjne w Ekocentrum Wrocław”

Zadanie „KAŻDY INNY – WSZYSCY RÓWNI. ZAJĘCIA EDUKACYJNE W EKOCENTRUM WROCŁAW” to kampania edukacyjna, na którą będą się składać warsztaty edukacyjne oraz kampanie społeczne na terenie placówek edukacyjnych. Projekt skupia się na podnoszeniu kompetencji międzykulturowych oraz wiedzy o innych narodach i grupach etnicznych, przyczynach migracji, wzmacnianiu otwartości na inność oraz kształtowaniu umiejętności reagowania na przemoc wynikającą ze stereotypów i uprzedzeń. 

Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury Progressio – „VII Przegląd Kultury Światowej”

Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO wraz z Instytutem Konfucjusza Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zespołem Placówek Oświatowych nr 1 we Wrocławiu pragnie zaprosić każdą wrocławską szkołę, domy kultury, świetlicę środowiskową, mniejszości narodowe do aktywnego udziału w VII Przeglądzie Kultury Światowej pod patronatem Prezydenta Wrocławia.

Głównym celem przeglądu jest promowanie różnorodności kulturowej wśród uczniów i mieszkańców Wrocławia, kształtowanie postaw tolerancji, szacunku, dialogu międzykulturowego oraz integracji społecznej z udziałem obcokrajowców. Przegląd ten przybierze formę prezentacji scenicznych różnych narodów. Planowane są pokazy śpiewu, tańców narodowych, wystawy oraz popisy instrumentalne wyrażane za pomocą dowolnych środków artystycznych.

Szkoła/placówka, która zadeklaruje swój udział w przeglądzie powinna wypełnić formularz komputerowo do 10 maja 2016 r. i przesłać na adres: info@progressio.pl.

Wszystkie zespoły biorące udział w projekcie, otrzymają pamiątkę oraz certyfikat uczestnictwa, a najlepsi nagrodę GRAND PRIX (liczy się oryginalność pomysłu). Zwycięzcy powtórzą swój pokaz 18 czerwca na Wyspie Słodowej podczas koncertu finałowego IX Festiwalu Kalejdoskopu Kultur.

Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoprofilaktyczne RETURN – „Mój i Twój Wrocław”

„Mój i Twój Wrocław”- happening promujący wielokulturowość

wydarzenie odbędzie się 25 czerwca 2016 r. w Pawilonie Kultury, który mieści się w Parku Południowym. Wydarzenie będzie obfitowało w wiele ciekawych przedsięwzięć, jak np.: malowanie koszulek i toreb lnianych, tworzenie wspólnego obrazu tolerancji, czy choćby skosztowanie różnych potraw charakterystycznych dla danego regionu świata.

Podczas wydarzenia odbędzie się „Wielokulturowe Jam Session”, scena zostanie otwarta dla osób grających muzykę orientalną. Wrocławianie usłyszą muzykę, z która na co dzień  nie mają kontaktu. Zorganizowanie zostaną także stoiska kulturalno-edykacyjne. Osoby reprezentujące różne kultury, opowiedzą o swoich doświadczeniach z życia codziennego w naszym mieście, odpowiedzą również na pytania dotyczące regionów, z których pochodzą. Dla najmłodszych uczestników happeningu przewidujemy zabawy edukacyjne, puszczanie baniek mydlanych, balony z helem oraz różnego rodzaju gry i zabawy kulturowe charakterystyczne dla różnych państw.

Towarzystwo Kultury Czynnej – „Dialog Wartości”

Projekt „Dialog Wartości ”jest programem działań z zakresu edukacji kulturalnej i obywatelskiej dzieci podnoszący ich kompetencje międzykulturowe, łączący budowanie i wzmacnianie tożsamości uczestników z otwartością na inność oraz kształtowanie umiejętności reagowania na przemoc wynikającą z uprzedzeń . Działania projektowe stymulować będą uczestników do ekspresji twórczej, część z nich będzie miała charakter animacyjny. „Dialog Wartości” ma charakter interdyscyplinarny, animacyjny i społeczny, kierowany jest do dzieci (3-6 lat) przede wszystkim z terenów osiedli Nadodrze, Ołbin, Przedmieście Oławskie i realizowany będzie w okresie od lutego do grudnia 2016 r. 

Zajęcia rozwiną w uczestnikach umiejętności komunikacji i współpracy mimo różnic kulturowych i społecznych. W programie projektu zaplanowana jest prezentacja spektakli lalkowych oraz warsztaty teatralne i literacko plastyczne skierowane do najmłodszych odbiorców zadania.

Spektakle dla dzieci są dopasowane tematycznie do potrzeb grupy i do idei projektu od edukacji międzykulturowej ( bajki z różnych stron świata) poprzez autorskie bajki terapeutyczne mówiące np. o złości, o niepełnosprawności i stosunku do niej, o biedzie, przyjaźni itp.

Fundacja Dom Pokoju – „Akademia kompetencji wielokulturowych dla nauczycieli – multilikatorów”, „Ja, Obywatel w wielokulturowej przestrzeni publicznej” oraz Turniej Gry Wielokulturowej

Projekt jest kontynuacją pilotażu z 2014 i 2015 r. realizowanego ze środków gminy Wrocław. Jego celem jest rozwijanie i uzupełnienie dotychczasowych metod i działań w ramach długofalowego programu edukacji i integracji wielokulturowej poprzez: 

 • prowadzenie warsztatów i szkoleń podnoszących kompetencje międzykulturowe w ramach Akademii kompetencji wielokulturowych dla nauczycieli – multiplikatorów. Projekt zakłada 4 cykle warsztatów dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów i osób pracujących z młodzieżą i dziećmi, trwające po 6 godzin.   
 • program „Ja, Obywatel w wielokulturowej przestrzeni publicznej” (realizowany z uczniami z 4 gimnazjów)
 • Turniej Gry Wielokulturowej, adresowanej do uczniów gimnazjum
 • prowadzenie zajęć edukacyjno-integracyjnych w szkołach z udziałem obcokrajowców w ramach akcji „Fare Action Week” 
 • organizację seminarium podsumowującego dla dyrektorów i pracowników szkół.

Fundacja Sztuka Zdrowie Tolerancja – spotkania edukacyjne oraz wydarzenia kulturalno-integracyjne

Zadanie polegać będzie na kształtowaniu postaw otwartości i tolerancji wobec innych narodów i kultur wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie działań służących podnoszeniu poziomu wiedzy wśród mieszkańców Wrocławia m.in. spotkań edukacyjnych, wydarzeń kulturalno-integracyjnych mających na celu przełamywanie stereotypów myślenia, rozwój umiejętności komunikacji i współpracy mimo różnic kulturowych.

Projekt skierowany jest do szerokiego grona odbiorców z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb konkretnych grup. Adresatem zadania są w szczególności dzieci i młodzież (szkoły podstawowe, gimnazja, licea, placówki opiekuńczo-wychowawcze, świetlice środowiskowe, domy dziecka) oraz dorośli (w tym studenci oraz rodzice, opiekunowie i wychowawcy dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym).