• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

 • Home

Fotorelacja z wystawy „Wielokulturowi wrocławianie” w Mediatece

W dniach 9.06.-25.08.2015 r. wystawa „Wielokulturowi wrocławianie” gościła we wrocławskiej Mediatece. Towarzyszyła czerwcowej edycji Żywej Biblioteki.

Cyberbullying – warsztaty dla uczniów

Cyberbullying – informacja bądź treść mająca na celu przestraszyć, zawstydzić, nękać lub zranić innych, opublikowana lub wysyłana online za pomocą nowych mediów.*

Od września 2015 r. do oferty Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego dołączy nowy projekt – Cyberbullying – warsztaty skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ostatnich klas szkół podstawowych.

Warsztaty odbywać się będą w danej szkole podczas godziny wychowawczej, przez pierwszy semestr roku szkolnego 2015/2016. Zapisy ruszają od 24.08.2015 r. Jeśli jesteś wychowawcą klasy
i chcesz aby Twoi uczniowie wzięli udział w warsztatach, zapisz ją na: www.wielokultury.wroclaw.pl.

Zaproszenie na Spotkanie integracyjne dla Ambasadorów Dialogu

Chcielibyśmy zaprosić Państwa na spotkanie integracyjne dla Ambasadorów Dialogu połączone z warsztatem wchodzącym w zakres kompetencji międzykulturowych – Porozumienie bez Przemocy wg M. Rosenberga

Termin: ostatni weekend września 25-27.09.2015 r.
Miejsce: Gościniec pod Gruszą w Starej Kraśnicy http://gosciniecpodgrusza.pl/ (dokładny adres Stara Kraśnica 9, 59-540 Świerzawa).
Koszty: zakwaterowanie, wyżywienie oraz uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatneDojazd na koszt własny.

Active Citizens we Wrocławiu

Aktywna Społeczność (Active Citizens) to międzynarodowy projekt British Council prowadzony w 30 krajach Europy i świata. Projekt ma wzmacniać kompetencje zarządzania organizacjami poprzez stworzenie globalnej sieci liderów i liderek. Ci z kolei, jako działacze w swoich społecznościach lokalnych poznają metody i uczą się, jak współpracować w celu rozwiązania problemów, aktywnie uczestniczyć w dialogu, efektywnie zarządzać różnorodnością oraz po prostu lepiej rozumieć innych ludzi.

Stop Mowie Nienawiści

STOPMowieNienawisci (611)_0

Mową nienawiści może być każda wypowiedź, która ze względu na swoją treść, kontekst , formę, intencję lub cel propaguje czy usprawiedliwia nienawiść wynikającą z uprzedzeń rasowych, ksenofobii, antysemityzmu czy innego rodzaju nietolerancji. Wypowiedź należy rozumieć bardzo szeroko – jako słowo mówione, pisane, a nawet komunikację pozawerbalną – na przykład obraźliwe gesty.

Wielokulturowi wrocławianie

 

grafika fb

„Wielokulturowi wrocławianie” to wystawa edukacyjna, której celem jest przybliżenie mieszkańcom Wrocławia sylwetek zarówno cudzoziemców mieszkających we Wrocławiu, jak i osób reprezentujących inną kulturę, osób dwukulturowych urodzonych we Wrocławiu, a także osób narażonych na wykluczenie z powodu rasy, religii, koloru skóry, wieku itd.

„TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE” – Masza Glińska-Kozel

TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE”

Masza Glińska-Kozel jest Białorusinką, a od siedmiu lat także wrocławianką. W swoim ojczystym kraju za udział w akcji protestacyjnej przeciwko władzy trafiła na dwa dni do więzienia. Uczęszczała do liceum, które formalnie nie istniało – tajne zajęcia odbywały się w prywatnych mieszkaniach – tam mogła uczyć się w języku białoruskim, a nie w narzucanym rosyjskim. Buntowała się już jako nastolatka, bo nie rozumiała, dlaczego ma używać języka swoich sąsiadów, skoro ma własny, ojczysty.

„W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU” – Araks Asatryan

„W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU”

Araks Asatryan przyjechała z Armenii do Wrocławia, gdy miała pięć lat. Jej tata w poszukiwaniu pracy opuścił ojczyznę, ale zamierzał wrócić, kiedy tylko zarobi dość pieniędzy, a w Armenii poprawi się sytuacja polityczna. Plan powrotu obowiązywał nawet wtedy, gdy do Polski przyjechała już niemal cała rodzina –mama Araks i ona wraz z dwójką rodzeństwa. We Wrocławiu zostali jednak wszyscy.

„SENIORZY SĄ BARDZO DOBRZE DOINFORMOWANI” – Ewa Białowąs

„SENIORZY SĄ BARDZO DOBRZE DOINFORMOWANI”

Ewa Białowąs potrafi uważnie obserwować najbliższe otoczenie, gdy poszukuje materiałów do swoich prac rękodzielniczych. Równie czujnie wyławia informacje o wydarzeniach z obszaru kultury, w które jako seniorka mogłaby się włączyć. Jej udział nigdy nie jest bierny – jest aktywistką i każde przedsięwzięcie uzupełnia o pierwiastek swoich emocji i talentów.