• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

Oferta WCRS

W nowym roku szkolnym 2017/2018 oferujemy następujące działania podnoszące kompetencje międzykulturowe i uczące otwartości we Wrocławiu. Każdy zainteresowany we Wrocławiu może zgłosić zapotrzebowanie na poniższe działania po spełnieniu określonych warunków. Terminy umawiane są bezpośrednio z zespołem ds. dialogu międzykulturowego pod adresem e-mail: wielokultury@wcrs.wroclaw.pl.

Wszystkie działania znajdujące się w naszej ofercie są finansowane ze środków Gminy Wrocław i bezpłatne dla odbiorców.

Jeśli masz ciekawy pomysł na nowe działanie, które możemy włączyć do oferty, prosimy o kontakt.

 1. dla pracowników jednostek Gminy Wrocław

  1. Stop Mowie Nienawiści

   1. Warsztaty dla grup do 16 osób

   2. Wykłady dla grup powyżej 16 osób

  2. Stereotypy-Uprzedzenia-Dyskryminacja

   1. Warsztaty dla grup do 16 osób

  3. Wypożyczenie wystawy „Wielokulturowi wrocławianie”

 1. dla wrocławskich szkół podstawowych

  1. Stop Mowie Nienawiści

   1. Wykłady dla nauczycieli i rodziców

  2. Stereotypy-Uprzedzenia-Dyskryminacja

   1. Warsztaty dla uczniów

  3. Ambasadorzy Dialogu

   1. Grupa rozwojowa dla nauczycieli

  4. Wypożyczenie wystawy „Wielokulturowi wrocławianie”

 1. dla wrocławskich szkół gimnazjalnych

  1. Stop Mowie Nienawiści

   1. Wykłady dla nauczycieli i rodziców

  2. Stereotypy-Uprzedzenia-Dyskryminacja

   1. Warsztaty dla uczniów

  3. Sztafeta Szkół – Stop Mowie Nienawiści 

  4. Ambasadorzy Dialogu

   1. Grupa rozwojowa dla nauczycieli

  5. Wypożyczenie wystawy „Wielokulturowi wrocławianie”

 1. dla wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych

  1. Stop Mowie Nienawiści

   1. Wykłady dla nauczycieli i rodziców

  2. Stereotypy-Uprzedzenia-Dyskryminacja

   1. Warsztaty dla uczniów

  3. Sztafeta Szkół – Stop Mowie Nienawiści 

  4. Ambasadorzy Dialogu

   1. Grupa rozwojowa dla nauczycieli

  5. Wypożyczenie wystawy „Wielokulturowi wrocławianie”

 1. dla wrocławskich przedszkoli

  1. Stereotypy-Uprzedzenia-Dyskryminacja

   1. Warsztaty dla rodziców

   2. Warsztaty dla pracowników przedszkola

  2. Ambasadorzy Dialogu

   1. Grupa rozwojowa dla wychowawców

  3. Wypożyczenie wystawy „Wielokulturowi wrocławianie”

 1. dla wrocławskich Centrów rozwoju aktywności dzieci i młodzieży

  1. Stereotypy-Uprzedzenia-Dyskryminacja

   1. Warsztaty dla rodziców

   2. Warsztaty dla pracowników Centrów

  2. Ambasadorzy Dialogu

   1. Grupa rozwojowa dla wychowawców/opiekunów

  3. Wypożyczenie wystawy „Wielokulturowi wrocławianie”   

 2. Dla chętnych mieszkańców, instytucji publicznych i komercyjnych

  1. Stereotypy-Uprzedzenia-Dyskryminacja

  2. Wypożyczenie wystawy „Wielokulturowi wrocławianie”

 3. Dla przedstawicieli Rad Osiedli
  1. Stereotypy-Uprzedzenia-Dyskryminacja

  2. Stop Mowie Nienawiści

  3. Wypożyczenie wystawy „Wielokulturowi wrocławianie”

Ponadto zachęcamy do korzystania z oferty WCRS w sytuacjach konfliktowych poprzez zaproszenie mediatora do rozwiązywania konfliktów w swojej społeczności szkolnej czy sąsiedzkiej. Kontakt: wielokultury@wcrs.wroclaw.pl. 

Do pobrania także nasza Oferta na rok szkolny 2015/2016