• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

 • Home
 • Oferta NGO
 • Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe – Ex Oriente Lux

Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe – Ex Oriente Lux

Projekt ‚Ex Oriente Lux’ jest odpowiedzią na coraz silniejszą potrzebę poszerzania wśród mieszkańców Wrocławia, wiedzy o kulturze i religii muzułmańskiej. Problemy uchodźcze sprawiają, że coraz częściej zadajemy sobie pytania o islam, jego obecność wśród nas, jego wpływ na nasze życie i przyszłość. Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe wychodzi na przeciwko tym potrzebom dążąc do przełamywania stereotypów, przybliżając postaci wrocławskich muzułmanów, ich działań, wielkich osiągnięć i historii. Nadzieją projektu jest integracja ze światem muzułmańskim, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, ale także wśród dorosłych żyjących wśród obaw i niepewności związanych z kryzysem uchodźczym.
 

Działania związane z projektem:
 
1. Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Święto duszy”
Jednym z najpiękniejszych wydarzeń związanych z tym projektem będzie wystawione 21.06. oraz 22.06.2016 r. przedstawienie „Święto duszy”. W spektaklu wystąpią dzieci z Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego oraz uczniowie SP i Gimnazjum „Primus”. Zobaczymy fragment muzułmańskiej lekcji religii, podczas której imam zapisze na tablicy  po arabsku i po polsku zdanie-motto spektaklu „Muzułmanin to ten, z którego ręki i języka ludzie nie doświadczają zła”. Odpowiedzią będzie lustrzane odbicie w postaci lekcji religii, podczas której katechetka zapisze na tablicy korespondujący ze zdaniem zapisanym przez imama werset z Biblii. Obie te sceny będą wprowadzeniem do dwóch jednoaktówek  zagranych przez dzieci. Przedstawienie otwarte dla dzieci i dorosłych odbędzie się w dniu 22.06.2016 r. w sali widowiskowej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. Marii Dąbrowskiej, ul. Worcella 3, Wrocław o godz. 18. Serdecznie zapraszamy. Szczegóły na plakacie:

2. W ramach projektu planowane są także Edukacyjne Warsztaty Kulturoznawcze, prowadzone w placówkach edukacyjnych, których celem będzie przedstawienie kultury i tradycji muzułmańskiej za pomocą przedmiotów codziennego użytku, instrumentów, strojów, itp. Będą to spotkania z przedstawicielami wrocławskiej wspólnoty muzułmańskiej, pochodzącymi z różnych rejonów świata. Ich wielokulturowość i wielowyznaniowość ukaże młodym ludziom bogactwo świata arabskiego oraz będzie źródłem edukacji międzykulturowej, globalnej i antydyskryminacyjnej.

3. Warsztat „Muzułmańscy Prekursorzy Wynalazków” poprzez zabawę i eksperyment wprowadzi uczniów w tematykę dziedzictwa kulturowego muzułmanów. Takie działania jak np. wspólne konstruowanie prototypu szybowca ze słomek i bibuły może być również źródłem integracji i dialogu międzykulturowego.

4. Program edukacyjny dla kadry kierowniczej i nauczycieli wrocławskich placówek edukacyjnych. Program edukacyjny obejmie też kadrę kierowniczą i nauczycielską. Odbędzie się sześć wykładów z zakresu religii i kultury świata muzułmańskiego począwszy od regulacji prawnych, poprzez historię cywilizacji muzułmańskiej, aż po aktualne zagadnienia, m.in. demokratyzację państw muzułmańskich. Celem tych spotkań jest dostarczenie narzędzi do kształtowania wśród uczniów postaw otwartości i tolerancji.

5. Artystyczny warsztat integracyjny dla kobiet
Panie, muzułmanki i niemuzułmanki, będą mogły wziąć udział w zajęciach plastycznych, pod fachowym okiem plastyczki Ewy Małkiewicz, podczas których wykonywane będą ozdoby ramadanowe. Jest to wyjątkowa okazja do poznania i zrozumienia ważnego dla muzułmanów okresu jakim jest święty miesiąc Ramadan.

6. Również Dzień Otwartego Meczetu jest okazją do zgłębienia zarówno materialnego jak i niematerialnego dziedzictwa świata arabsko-muzułmańskiego. Poza zajęciami plastycznymi dla dzieci, pokazem zdobienia henną i degustacją potraw arabskich jest możliwość zwiedzenia meczetu podczas modlitwy oraz wystawy towarzyszącej „Szlakiem zabytkowych chińskich meczetów” autorstwa Jonathama Blooma. Autor wystawy przejechał 2500 km, przemierzając Chiny, a efektem jego podróży jest wyjątkowa opowieść o meczetach w chińskim stylu architektonicznym. Wystawa pokazuje różnorodność świata islamu sięgająca poza granice Bliskiego Wschodu uzmysławiająca przenikanie się wpływów kulturowych. Wystawa będzie otwarta do końca 2016 r. w godz 12:00 do 16:00.

 
Projekt ‚Ex Oriente Lux’ skierowany jest nie tylko do uczniów i nauczycieli, ale też do wszystkich mieszkańców Wrocławia pragnących poznać kulturę muzułmańską oraz zainteresowanych zdobyciem wiedzy na ten temat i poszerzeniem horyzontów. Projekt jest finansowany ze środków Gminy Wrocław w ramach Programu Integracji i Edukacji Międzykulturowej we Wrocławiu 2016.

Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe – to organizacja, której misją jest rozwijanie i krzewienie wiedzy na temat islamu jako systemu religijnego i normatywnego, pomoc lokalnej dolnośląskiej wspólnocie muzułmańskiej oraz podejmowanie społecznego dialogu międzykulturowego. Założenia realizowane są poprzez organizowanie warsztatów i wydarzeń promujących kulturę muzułmańską, tj. Dni Kultury Muzułmańskiej.

Adres strony: www.islam.net.pl, Kontakt telefoniczny: 71 325 53 20