• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

    Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

    WIĘCEJ

  • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

    Diego Pileggi

    WIĘCEJ

  • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

    Araks Asatryan

    WIĘCEJ

  • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

    Margaret Ohia

    WIĘCEJ

  • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

    Michael Fleischer

    WIĘCEJ

  • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

    Masza Glińska-Kozel

    WIĘCEJ

  • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

    Victor Campos Leal

    WIĘCEJ

  • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

    Mezri Hebbechi

    WIĘCEJ

  • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

    „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

    Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

Author Archive

Sztafeta Szkół w Zespole Szkół nr 23

„Sztafeta Szkół – Stop Mowie Nienawiści” to projekt, którego celem jest uwrażliwienie młodzieży oraz nauczycieli na przejawy wandalizmu w ich otoczeniu oraz poznanie prawnych i psychologicznych skutków stosowania mowy nienawiści. Efektem tych działań jest kształtowanie postawny aktywnej tolerancji oraz podpisanie Deklaracji „Stop Mowie Nienawiści”.
 

Międzywyznaniowy savoir vivre

Strona tytułowa. Opracowanie graficzne przewodnika: Cezary Gwódź

Jak pisze dr Jolanta Listek we wstępie do poradnika: ” ‚Międzywyznaniowy savoir vivre’  przygotowany został jako praktyczna pomoc dla osób, które zainteresowane są dialogiem między reprezentantami różnych religii oraz wyznań i chciałyby we wzajemnych kontaktach nabyć kompetencje międzykulturowe. Poradnik daje również odpowiedzi na proste pytania zadawane przez osoby, chcące odwiedzić różne wrocławskie miejsca kultu i właściwie się w nich zachować. Za koncepcję i wykonanie poradnika odpowiadają Gmina  Wrocław i Fundacja Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań we Wrocławiu, mające wieloletnie doświadczenie w praktycznych działaniach na rzecz międzywyznaniowej współpracy.  Wszystkie zagadnienia opracowane zostały we współpracy z przedstawicielami omawianych wyznań”.

Koncepcja i redakcja przewodnia: Joanna Lisek . Opracowanie graficzne: Cezary Gwóźdź

Plik dostępny jest do pobrania tu.

Biblioteka

Polecamy Państwu publikację Jolanty Ambrosewicz-Jacobs „Tolerancja. Jak uczyć siebie i innych”. Autorka wyjaśnia we wstępie: „Książka ta powstała, aby przedstawić szeroki plan tego, co nazywamy edukacją dla tolerancji, oraz przybliżyć liczne pojęcia, przydatne w praktykowaniu wielokulturowości i międzykulturowości podczas warsztatów organizowanych przez organizacje pozarządowe, szkoły czy instytucje zajmujące się czasem wolnym młodzieży. Adresatami publikacji są zwłaszcza osoby aktywnie angażujące się w prace organizacji pozarządowych, ponieważ to one często prowadzą szkolenia dla nauczycieli i studentów oraz uczniów szkół średnich. Uważa się, iż edukacja może poprawić spójność oraz stabilność społeczeństwa obywatelskiego (…).