• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

Zaproszenie na Spotkanie integracyjne dla Ambasadorów Dialogu

Chcielibyśmy zaprosić Państwa na spotkanie integracyjne dla Ambasadorów Dialogu połączone z warsztatem wchodzącym w zakres kompetencji międzykulturowych – Porozumienie bez Przemocy wg M. Rosenberga

Termin: ostatni weekend września 25-27.09.2015 r.
Miejsce: Gościniec pod Gruszą w Starej Kraśnicy http://gosciniecpodgrusza.pl/ (dokładny adres Stara Kraśnica 9, 59-540 Świerzawa).
Koszty: zakwaterowanie, wyżywienie oraz uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatneDojazd na koszt własny.

Kto może uczestniczyć?
Ambasadorzy Dialogu, którzy byli wpisani na listę do 22 czerwca 2015 r. i wzięli udział przynajmniej w 2 spotkaniach z wypisanych poniżej: 

 • Spotkanie informacyjne w dniu 21.10.2014 r. w WCRS.
 • Dwa spotkanie integracyjne w dniach 6.11.2014 r. oraz 13.11.2014 r. w ZSE-A (podział na 2 grupy).
 • Spotkanie szkoleniowo-integracyjne z udziałem dr Łukasza Srokowskiego oraz dr Oliwii Tarasewicz-Gryt w dniu 11.12.2014 r. w WCRS.
 • Targi Edukacji Międzykulturowej 12.02.2015 r. w Sektorze3.
 • Spotkanie z Ambasadorami Dialogu 26.03.2015 r. – z przedszkoli i szkół podstawowych (gościem była p. Elżbieta Chromiec) w WCRS.
 • Spotkanie z Ambasadorami Dialogu 08.04.2015 r. – z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (gośćmi byli Wrocławska Fundacja Filmowa, Dom Europy) w WCRS.
 • Warsztat dla nauczycieli „Jak wyobrażam sobie otwartą, wielokulturową szkołę, 12.05.2015 r. w Domu Pokoju.
 • Warsztat dla nauczycieli „Edukacja o prawach człowieka w zakresie przeciwdziałania mowie nienawiści i dyskryminacji, 22.05.2015 r. w Przedszkolu nr 58.
 • Warsztat „Afryka bez maski. Jak mówić o Afryce bez powielania stereotypów”, 22.06.2015 r. w ZSE-A.
bądź 

Zapisy na wyjazdowe warsztaty dla Ambasadorów Dialogu

Startuje:
25.09.2015
15:00
Kończy się:
27.09.2015
15:00
Wydarzenie darmowe
Wydarzenie archiwalne
Zapisy na wyjazdowe warsztaty dla Ambasadorów Dialogu
Regular (Wydarzenie darmowe)
Zostało miejsc: 0
Rejestracja ...
Sukces!
Dziękujemy za rezerwację miejsca. Do zobaczenia!
 
Mile widziana dołączona motywacja do uczestnictwa w spotkaniu i warsztatach.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje pierwszeństwo zgłoszenia. 
 
Wstępny harmonogram:
Piątek
17:00 – kolacja
18:00-20:00 zajęcia integracyjne.
 
Sobota 
8:00-9:00 – śniadanie
9:00-18:00 – warsztaty (przerwa obiadowa 13:00-14:00)
18:00 – kolacja, ognisko, …
 
Niedziela 
8:00-9:00 – śniadanie
9:00-14:00 – warsztaty
14:00 – obiad
Wyjazd do domu.
 
Informacje dodatkowe
Możliwość diety wegetariańskiej
Pokoje wieloosobowe (8, 5, 4 osobowe). 
 
Projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław

 

Opis warsztatów

Porozumienie bez przemocy metodą Marshalla B. Rosenberga. Warsztaty dla Ambasadorów Dialogu.

Motto: Bądź zmianą, którą chcesz widzieć w świecie Mahatma Gandhi

Wiedza: Celem warsztatów jest zrobienie pierwszych kroków w kierunku nabycia umiejętności komunikowania się bez przemocy. Umiejętności te mogą następnie być wykorzystywane w środowisku szkolnym w komunikacji z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami.

Twórcą metody komunikowania się bez przemocy jest amerykański psycholog Marshall B. Rosenberg. Akcentował on wagę postawy otwartej i pozytywnej, bez osądów, oskarżeń i ocen. Wyćwiczenie takiej postawy komunikacyjnej będzie ważnym elementem spotkania. Aby tego dokonać podczas warsztatów podniesiona zostanie świadomość uczestników odnośnie pełnionych ról społecznych i prezentowanych postaw społecznych.

Uczestnicy poznają schemat komunikacji bez przemocy i nauczą się skutecznie komunikować w sytuacjach trudnych. Dzięki warsztatowi uczestnicy nie tylko podniosą własne kompetencje w w/w zakresie, ale również będą umieli pomagać innym (np. uczniom) w ich trudnościach komunikacyjnych, sytuacjach problemowych itp.

 • Celem Porozumienia bez przemocy jest empatyczny kontakt.

 • Skupia się na rzeczywistych uczuciach i potrzebach czyli tego, czego chcemy, bez osądów, oskarżeń czy szukania winnych

 • Uczy słuchania tego, co mówią inni, nawet gdy wyrażają to w formie oskarżeń, wyzwisk czy krytyki.

 • Zachęca do wyszukania takiej strategii rozwiązania problemu, który zadowoli obie strony.

  Zakres merytoryczny szkolenia:

 1. Idea porozumienia bez przemocy

 2. Rodzaje ról społecznych, które pełnimy – autoidentyfikacja

 3. Strategie stosowane w relacjach społecznych: agresja, manipulacja, uległość, asertywność

 4. Trening umiejętności komunikowania się bez przemocy (język szakala / język żyrafy)

 • Cztery rodzaje reakcji na sytuacje trudne

 • Cztery kroki porozumienia bez przemocy: obserwacja, uczucie, potrzeba, prośba.

Rezultatem warsztatów będzie wyposażenie uczestników w wiedzę na temat porozumienia bez przemocy oraz pokazanie i wyuczenie konkretnych narzędzi rozwiązywania sytuacji problemowych w szkole, we wszystkich rodzajach relacji, jakie są częścią roli społecznej ambasadora dialogu.

Metody prowadzenia warsztatu: wykład moderowany, trening interaktywny, metoda akwarium – obserwacji interaktywnej. Prowadząca szkolenie:

Prowadząca:
Dorota Whitten
– socjolog, trener zarządzania konfliktem, mediator (od 2011 roku wpisana na Listę Mediatorów Sądowych Sągu Okręgowego we Wrocławiu), praktyk.

Współautorka Wrocławskiej Strategii Edukacyjnej – założeń do strategii oświatowej Miasta (opracowanie -2015 r.) z ramienia Fundacji Dom Pokoju, z którą współpracuje stale od 2011 r. realizując długofalowy i kompleksowy program zarządzania konfliktem.

Program stanowi adaptację holenderskiej metody conflict management oraz Vreedzame School / Vreedzame Wijk (Szkoła Pokoju / Dzielnica Pokoju). Początkowo stanowił w Holandii odpowiedź na budowanie polityk migracyjnych w odniesieniu do integracji z migrantami ekonomicznymi, w rezultacie stał się uniwersalną metodą, wykorzystywaną w wielu dziedzinach życia społecznego, szczególne w edukacji.

W ramach programu Zarządzania Konfliktem prowadzi w placówkach edukacyjnych: szkolenia i superwizję dla nauczycieli, szkolenia dla uczniów, dorosłych koordynatorów mediacji oraz mediatorów rówieśniczych. Pracuje na rzecz budowania sieci szkół realizujących w/w program. Autorka podręczników i programów edukacyjnych w w/w zakresie.