• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

„Kompetencje mediacyjne dla nauczyciela”- Warsztaty dla Ambasadorów Dialogu

„Kompetencje mediacyjne dla nauczyciela”- Warsztaty dla Ambasadorów Dialogu
14-16 października 2016 r. w Gościńcu pod Gruszą w Starej Kraśnicy

Motto: „Wiele problemów by zniknęło, gdyby ludzie nauczyli się mówić jedno z drugim a nie jedno o drugim”.

Cel szkolenia:

Nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie zastosowania mediacji w pracy wychowawczej szkoły i stosowania mediacji jako sposobu rozwiązywania konfliktów szkolnych. Poznanie sposobów wykorzystania mediacji do rozwijania kompetencji społecznych uczniów.

Zawartość merytoryczna szkolenia:

 1. Komunikacja interpersonalna – uporządkowanie i wzbogacenie wiedzy nt. komunikacji w odniesieniu do mediacji.
 2. Konflikt jako wartość pozytywna kontaktów międzyludzkich:
 • Pojęcie, rodzaje konfliktu,
 • Postawy wobec konfliktu,
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów,
 • Konflikt w relacjach szkolnych.
 1. Mediacje jako forma rozwiązywania sporów:
 • Pojęcie mediacji,
 • Zasady mediacji,
 • Rola i cechy mediatora.
 1. Techniki mediacyjne.
 2. Procedura mediacyjna i sposoby jej realizacji w warunkach szkolnych:
 • Etapy mediacji,
 • Stosowanie technik mediacyjnych na poszczególnych etapach mediacji.
 1. Mediacje w szkole:
 • Rodzaje mediacji stosowanych w warunkach szkolnych,
 • Aspekt wychowawczy i terapeutyczny mediacji,
 • Zalety wprowadzania mediacji w system szkoły,
 • Sposoby popularyzowania idei mediacji w szkole.
 1. Elementy treningu mediatora szkolnego:
 • Zasoby własne przydatne w pełnieniu roli mediatora,
 • Próby wykorzystania technik mediacyjnych przy rozwiązywaniu sporów,
 • Symulacje prowadzenia mediacji w warunkach szkolnych.

Rezultatem szkolenia powinno być:

 • Podniesienie poziomu wiedzy nt. konfliktu i sposobów radzenia sobie z nim.
 • Posiadanie podstaw umiejętności stosowania technik mediacyjnych i procedury mediacyjnej w warunkach szkolnych.
 • Zwiększenie świadomości zalet mediacji jako formy przeciwdziałania nasilaniu się agresji w szkole.
 • Wzrost poziomu motywacji do wprowadzania mediacji w szkolne procedury rozwiązywania konfliktów.

Metody pracy: metody interaktywne, wykład, dyskusja, studium przypadku

Prowadząca szkolenie:
Hanna Kubica – pedagog, mediator od roku 2005 wpisana na listę mediatorów sądowych Sądu Okręgowego w Katowicach, pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na stanowisku mediatora. Od 2001 roku prowadzi mediacje szkolne w szkołach różnych poziomów nauczania. Propagatorka idei mediacji w szkołach, autorka programów szkolących mediatorów rówieśniczych i nauczycieli opiekunów szkolnych klubów mediatorów, autorka programu „Żyrafie serduszka” wprowadzającego elementy mediacji do przedszkoli. Organizatorka konferencji nt. zastosowania mediacji jako metody przeciwdziałającej przemocy w szkole.