• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

Wyjazd studyjny do Berlina dla Ambasadorów Dialogu

W dniach 31.01-02.02.2018 r. dziesięć Ambasadorek Dialogu wybrało się na trzydniową wizytę studyjną do Berlina, aby poznać praktyki włączające w pracy z młodzieżą i dziećmi. Zajmowano się kwestiami różnorodności i integracji społecznej, a także nauką metod przeciwdziałania dyskryminacji i rasizmowi. Wyjazd został zorganizowany przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego we współpracy z INBAK (Instytutem dla Zrównoważonego Rozwoju Edukacji, Pracy i Kultury w Berlinie).

Kim jest Ambasador Dialogu?

To osoba pracująca we wrocławskiej placówce edukacyjnej (np. szkole, przedszkolu, domu kultury) i zainteresowana tematyką otwartości, przeciwdziałaniem dyskryminacji, rozwijaniem atmosfery dialogu w swoim otoczeniu.

Ambasador Dialogu pełni rolę reprezentanta swojej instytucji, bierze udział w cyklicznych spotkaniach i warsztatach organizowanych przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS), podczas których może wymieniać się dobrymi praktykami z innymi Ambasadorami Dialogu, zdobywać wiedzę i inspiracje do skuteczniejszego działania. Więcej o Ambasadorach Dialogu.

Program wizyty

W ciągu trzech dni ambasadorki poznały osiem różnych ośrodków, placówek edukacyjnych i inicjatyw społecznych, które działają na rzecz wspierania różnorodność i spójności społecznej.

Uczestniczki zapoznały się z berlińskim systemem klas powitalnych dla dzieci i młodzieży ze środowiska uchodźców (Willkommensklassen), szkołą podstawową, zawodową i szkołą kształcenia zawodowego dla osób niepełnosprawnych, a także programem certyfikacji „Szkoła bez rasizmu, szkoła z odwagą”.

Program obejmował również spotkania z przedstawicielami takich ośrodków jak instytucja edukacyjna zajmującej się kwalifikacją i doskonaleniem zawodowym, SOS Wioska Dziecięca wraz z centrum rodzinnym i przedszkolem, a także Inicjatywa Krzyżowa, która prowadzi edukację globalną.

Współorganizatorem programu był pan Konrad Kutt, założyciel INBAK – Instytutu dla Zrównoważonego Rozwoju Edukacji, Pracy i Kultury. Powołał on do życia projekt BuecherboXX (budka telefoniczna, przebudowywana przez uczniów szkół zawodowych, przekształcona zostaje w małą bibliotekę publiczną, zachęca do czytelnictwa i jest dostępna dla wszystkich), który spełnia funkcję pedagogiczną, edukacyjną i społeczną. Również w Polsce INBAK realizował już projekty BücherboXX w ramach współpracy międzyeuropejskiej. Do końca lutego można podziwiać i korzystać z BücherboXXu przy rogu ulic Świdnickiej i Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu.

Rezultat wizyty

Ambasadorki poszerzyły wiedzę na temat praktyk międzykulturowych, berlińskiego systemu edukacyjnego, projektów włączających i wspierających partycypację społeczną w duchu otwartości i wartości demokratycznych. Osoby biorące udział w wydarzeniu miały możliwość zadawania pytań, dzielenia się własnymi doświadczeniami i rozważaniem przyszłych działań we Wrocławiu.

Kontynuacją wizyty będzie otwarte seminarium Społeczne praktyki włączające – doświadczenia niemieckie pracy z dziećmi i młodzieżą, które odbędzie się w dniu 13.02.2018 r. w godz. 17:00-19:00 w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. W ramach seminarium uczestniczki wyjazdu przedstawią swoje doświadczenia z wizyty studyjnej, a w części dyskusyjnej będzie można porozmawiać o możliwych w przyszłości praktykach w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Spotkała nas ogromna życzliwość ze strony przyjmujących nas osób, które oprowadzały nas w swoich ośrodkach i z zaangażowaniem opowiadały o swojej pracy. Uczestniczki były bardzo zainteresowane, a także wymieniały opinie i aktywnie włączały się do dyskusji. Zapraszamy na kolejne wyjazdy studyjne organizowane przez WCRS.