• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

 • Home
 • Aktualności
 • Wrocławianin kompetentny międzykulturowo 2017 – ogłoszenie konkursu ofert

Wrocławianin kompetentny międzykulturowo 2017 – ogłoszenie konkursu ofert

 

Drukowanie

Informujemy, że dnia 6.04.2017 r. został ogłoszony miejski konkurs ofert na realizację zadania pn. Wrocławianin kompetentny międzykulturowo 2017. Oferty można składać do 28 kwietnia. Link do ogłoszenia: http://bip.um.wroc.pl/otwarty-konkurs-ofert/26299/06-04-2017-r-1945.

Zadanie polegać ma na realizacji poniższych działań kierowanych do mieszkańców Wrocławia:

 • Szkoleń, warsztatów, wykładów, prezentacji lub działań edukacyjnych w innej formie, dla kadry nauczycielskiej i innych pracowników dowolnych poziomów szkół (na terenie gminy Wrocław), a także chętnych rodziców. Preferowana tematyka: dialog międzykulturowy i międzyreligijny, przeciwdziałanie przemocy, w tym przemocy z nienawiści oraz dyskryminacji, symbolika mowy nienawiści, zagrożenia związane z grupami skrajnymi stosującymi przemoc – przeciwdziałanie werbunkowi młodych ludzi do takich grup, lub inna pokrewna tematyka.
 • Szkoleń, warsztatów, konkursów szkolnych lub działań edukacyjnych w innej formie, dla uczniów danej szkoły dotyczących tematyki: dialog międzykulturowy i międzyreligijny, przeciwdziałanie przemocy, w tym przemocy z nienawiści, przeciwdziałanie dyskryminacji rówieśniczej, lub inne pokrewne tematy.

W konkursie dofinansowanie otrzymały 4 organizacje:

 • Stowarzyszenie Instytut Studiów Nad Islamem – Program edukacyjno-kulturalny: Ex Oriente Lux cz. III,
 • Salezjański Wolontariat Misyjny – młodzi Światu Oddział We Wrocławiu – SĄSIAD #nieOBCY,

 • Fundacja Go’n’Act – Sztuka uniwersalnym językiem dialogu,

 • Fundacja Dom Pokoju – Wrocławianin kompetentny międzykulturowo 2017.

Powyższe organizacje będą realizowały szkolenia, warsztaty, wykłady etc., zarówno dla uczniów szkół jak i nauczycieli i innych pracowników szkół oraz rodziców dzieci i młodzieży szkolnej. Termin realizacji programu to 1.06.-31.12.2017 r. Wszystkie działania będą realizowane na terenie Gminy Wrocław dla mieszkańców Gminy Wrocław.