• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

 • Home
 • Aktualności
 • Trwają zapisy na warsztaty kompetencji międzykulturowej WrOpenUp

Trwają zapisy na warsztaty kompetencji międzykulturowej WrOpenUp

WrOpenUp ma przyjemność zaprosić na kolejny cykl warsztatów kompetencji międzykulturowej

dla uczniów szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

prowadzonych przez międzynarodowych trenerów z Credit Suisse, Google, HP i IBM.

Warsztaty są bezpłatne, prowadzone w grupach 15 – 20  osobowych przez tandemy, składające się z  obcokrajowca i trenera polskojęzycznego.

Warsztaty planowane są na sobotę 3 grudnia w godzinach 10.00 – 14.00.

Warsztaty odbędą się w salach firm CS, Google, HP lub IBM.

Informacja o miejscu zostanie przekazana po zamknięciu grup.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Młodzież szkolną zgłasza na szkolenie nauczyciel, ale obecność nauczyciela na samym warsztacie nie jest wymagana.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres :  openupwro@gmail.com w terminie do 6 listopada 

wpisując:

 • w tytule wiadomości – „warsztaty listopad 2016”
 • w treści wiadomości – ilość osób i przedział wiekowy (13-16 / 16-18/ 18+ : szkoły policealne)

Co to jest kompetencja międzykulturowa ?

Kompetencja międzykulturowa to umiejętność skutecznego współdziałania i współistnienia z ludźmi  wywodzącymi się z innych regionów świata, kraju, miasta czy organizacji.

Warsztaty kompetencji międzykulturowej dają uczestnikom możliwość zdobycia kluczowej wiedzy na temat wielokulturowości. Podczas zajęć porozmawiamy o zagadnieniach, takich jak: kultura i jej wymiary, specyfika określonych kręgów/regionów kulturowych, zjawiska zachodzące w relacjach międzykulturowych (np. lęk, nieufność, stereotypy, etnocentryzm czy dyskryminacja), strategie przeciwdziałania zagrożeniom, jakie niesie życie w środowiskach zróżnicowanych kulturowo, techniki skutecznego współdziałania w zespołach. Poprzez zachęcanie uczestników do aktywnego eksperymentowania i praktycznego trenowania nowych umiejętności , warsztaty sa okazją do kształtowania lub wzmocnienia postaw otwartości wobec odmienności kulturowej, wzrostu kulturowej wrażliwości, a także – twórczego wykorzystywania potencjału, jaki w tkwi w różnorodności,

Po co nam kompetencje międzykulturowe?

Żyjemy w epoce „kurczenia się” świata będącego efektem gwałtownego rozwoju nowych technologii oraz globalizacji. Poznajemy ludzi z coraz dalszych zakątków świata. Interakcje o charakterze międzykulturowym mają w sobie ogromny potencjał wynikający z możliwości dzielenia się wiedzą, wymiany doświadczeń, wzbogacania dotychczas stosowanych rozwiązań o nowe, zaczerpnięte z dorobku innych kultur, strategie działania etc. Z drugiej strony grożą nieporozumieniami, które najczęściej wynikają z niezrozumienia odmiennej mentalności, a także innych – uwarunkowanych kulturowo – zachowań.

Jak nabywać kompetencje międzykulturowe ?

Nabywanie kompetencji międzykulturowych może zachodzić na wiele sposobów. Proponowaną w projekcie WrOpenUp formą kształtowania tej kompetencji sa warsztaty dla małych grup, bazujące na aktywnych metodach nauczania. Przyjęcie takiej formuły wynika z jednego z podstawowych założeń projektu, w myśl którego wszelkie podejmowane działania mają stymulować aktywność i pobudzać osobiste zaangażowanie adresatów.

Film z warsztatów organizowanych w roku 2012.

https://www.youtube.com/watch?v=tBHvkWliO68