• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

STOP MOWIE NIENAWIŚCI

banery_www2

Mową nienawiści może być każda wypowiedź, która ze względu na swoją treść, kontekst , formę, intencję lub cel propaguje czy usprawiedliwia nienawiść wynikającą z uprzedzeń rasowych, ksenofobii, antysemityzmu czy innego rodzaju nietolerancji. Wypowiedź należy rozumieć bardzo szeroko – jako słowo mówione, pisane, a nawet komunikację pozawerbalną – na przykład obraźliwe gesty.

U podstaw mowy nienawiści nader często leżą stereotypy i uprzedzenia. Mowa nienawiści może bezpośrednio poniżać, ale także ośmieszać lub nawoływać do przemocy wobec osoby, przeciwko której skierowana jest wypowiedź. Mimo iż są to tylko słowa, mogą łatwo przeradzać się w czyny, w tym także do popełniania przestępstw wynikających z nienawiści.

Podstawowym działaniem w ramach akcji Stop mowie nienawiści jest edukowanie i zwiększanie świadomości mieszkańców Wrocławia. Odbywa się to w szkołach przy pomocy projektu Sztafeta Szkół – Stop Mowie Nienawiści, a także podczas Warsztatu Antydyskryminacyjnego Stereotypy-Uprzedzenia-Dyskryminacja. Na takich spotkaniach warsztatowych poszerza się wiedzę młodzieży i dorosłych. Ukazanie mechanizmów, które wpływają na kształtowanie się stereotypów, a także zagrożeń, jakie płyną z powtarzania tego rodzaju krzywdzących, niezweryfikowanych osobiście opinii poprawia świadomość uczestników kursów na temat tego, w jaki sposób funkcjonuje mowa nienawiści i dlaczego tak ważne jest, aby powiedzieć STOP.

Jednym z działań, poprzez które możemy wyrażać swój sprzeciw wobec mowy nienawiści jest usuwanie symboliki nienawiści z przestrzeni miasta. Przeprowadzanie kampanii ułatwia uruchomienie specjalnego adresu e-mailowego stopmowienienawisci@wcrs.wroclaw.pl, pod którym świadkowie mogą zgłaszać miejsca, w których spotkali się z symbolami mowy nienawiści – na podstawie zgłoszeń interweniujemy i doprowadzamy do usunięcia napisu lub symbolu.

W związku z przeprowadzaniem akcji Stop Mowie Nienawiści uruchomiona została Sztafeta Szkół – Stop Mowie Nienawiści. Jej inaugurację stanowiło wydarzenie pod nazwą „Dbam to mam. Stop mowie nienawiści w przestrzeni publicznej miasta”, które odbyło się 11 października 2014 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. Marii Dąbrowskiej przy ul. Worcella 3 we Wrocławiu. Uczniowie wraz z zaproszonymi do projektu gośćmi – wrocławskimi artystami i sportowcami – wzięli udział w zamalowywaniu symboliki nienawiści i rasistowskich napisów w jednej z kamienic. Zapoczątkowana w ten sposób Sztafeta polega na przeprowadzeniu w placówce wykładów i warsztatów poszerzających wiedzę na temat mowy nienawiści wśród uczniów i nauczycieli oraz podpisaniu deklaracji „Stop mowie nienawiści”. Deklaracja zobowiązuje do reagowania na akty mowy nienawiści do niewyrażania zgody na tego rodzaju wypowiedzi w najbliższym otoczeniu. Następnym etapem w Sztafecie jest przekazanie nominacji dla kolejnej szkoły, która także zobowiązana będzie do przeprowadzenia wykładów i warsztatów promujących tolerancję i postawę otwartości oraz przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się mowy nienawiści w przestrzeni publicznej.

Tagi:, , ,