• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

Relacja z IV Targów Edukacji Międzykulturowej

W ciągu ostatnich dwóch dni ponad dwieście pięćdziesiąt osób odwiedziło zorganizowane przez WCRS Targi Edukacji Międzykulturowej, które odbyły się  7 i 8 marca 2017 r. w Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego. Partnerami wydarzenia były Regionalne Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej i Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia, a patronat nad wydarzeniem objął Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego. Tegoroczna edycja została zorganizowana pod tytułem „Empatia, otwartość, integracja – co widać z drugiej strony?”

Wydarzenie miało charakter międzynarodowy. Pierwszego dnia kilkunastu ekspertów z Polski i Niemiec podzieliło się swoimi doświadczeniami, prezentując działania i koncepcje związane z tematyką wielokulturowości i edukacją międzykulturową. Drugiego dnia przedstawiono Program Wrocławskiej Strategii Dialogu Międzykulturowego 2018-2022, a także film „Kocham Wrocław”. Następnie odbyła się inspirująca debata panelowa,  w której uczestniczyli specjaliści oraz osoby zaangażowane w  międzykulturowe działania społeczne i systemowe m.in. Petra Koepping (saksońska minister ds. integracji i równego traktowania), dr Jacek Ossowski (przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia), Ewa Skrzywanek (WCDN), Katarzyna Huebner (Projekt Europrymus ze Zgorzelca), Joanna Magacz (Muzeum Kraszewskiego w Dreźnie), Manuela Pliżga-Jonarska (WCRS) i Uwe Behnisch (Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu). Debatę moderował Steffen Moeller, aktor znany z programu „Europa da się lubić”.

W części artystycznej wystąpiły dzieci z wrocławskich szkół, które zostały przygotowane do wykonania utworów międzykulturowych przez artystów z Opery Sempera z Drezna, a także studenci kursu przygotowawczego dla kandydatów na studia w języku polskim z Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestnicy Międzykulturowych Warsztatów Teatralnych pod kierownictwem dr Stephana Rehera z Drezna, którzy poznali artystyczne formy edukacji i integracji, przedstawili gościom niezwykle ciekawe rezultaty swoich prac. 

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele uczelni wyższych, związków wyznaniowych, mniejszości narodowych i etnicznych, pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, nauczyciele, edukatorzy, trenerzy międzykulturowi, studenci, uczniowie, rodzice, a także osoby ze świata mediów i biznesu oraz przedstawiciele polskiej i niemieckiej administracji publicznej. Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy swoimi wystąpieniami uświetnili tegoroczne Targi, prezentowali przy stoiskach inicjatywy społeczne i działania organizacji pozarządowych oraz stworzyli  organizacyjną i artystyczną oprawę Targów.

Prezentacje z IV Targów Edukacji Międzykulturowej:

Fundacja Ekorozwoju, „Sami swoi, sami inni – czyli rzecz o stereotypach”, Aneta Osuch oraz Arkadiusz Wierzba

Wrocławskie Centrum Integracji „Wrocław Na Językach Świata” – oferta nauki języka polskiego dla rodziców i dorosłych uczniów”, Anna Gużda

Zespół Saksońskiej Placówki ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich, „Język sąsiedzki od najmłodszych lat – oferty ZSPWNJKS jako przykład wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada”, dr Regina Gellrich

Dolnośląska Szkoła Wyższa, „Rozwojowy model kształtowania wrażliwości międzykulturowej Miltona J.Bennetta w pracy nauczyciela”, Beata Pazdej

Fundacja Go’n’Act „Budowanie otwartości wobec innych kultur wśród dzieci w środowisku szkolnym”, Magdalena Szymańska

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej „Zjednoczeni w różnorodności. Dobre praktyki Komisji Europejskiej w Polsce”, Dagna Lewandowska

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, „Wielokulturowość w edukacji szkolnej – pomysły i miejsca edukacji dla nauczycieli”, Ewa Skrzywanek

Instytut Zrównoważonego Rozwoju w Edukacji, Pracy i Kulturze, Berlin „Street Library – koncepcja kształcenia zawodowego w Berlinie”, Konrad Kutt