• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „SENIORZY SĄ BARDZO DOBRZE DOINFORMOWANI”

  „SENIORZY SĄ BARDZO DOBRZE DOINFORMOWANI”

  Ewa Białowąs
 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

Projekt Wrocławskiej Strategii Dialogu Międzykulturowego

Prezydent Wrocławia przedstawił projekt Wrocławskiej Strategii Dialogu Międzykulturowego. Osoby pragnące poznać jej szczegóły i wyrazić swoją opinię zapraszamy do udziału w Dniach Otwartych Strategii.

Strategia powstała z potrzeby społecznej, a prace nad jej powstaniem zainicjował Prezydent Wrocławia. Projekt Strategii dotyczy działań na rzecz budowania harmonijnej współpracy i wspólnoty składającej się ze wszystkich mieszkańców Wrocławia bez względu na ich pochodzenie narodowe, etniczne, wyznanie lub język.
Strategia ma na celu zintegrowanie działań realizowanych przez jednostki miejskie w ramach dialogu międzykulturowego i wskazać obszary współpracy z wszystkimi podmiotami aktywnymi we Wrocławiu w tym zakresie.
Prezentowany projekt Wrocławskiej Strategii Dialogu Międzykulturowego powstał w oparciu o model partycypacyjny. Przez ostatnich 10 miesięcy odbywały się spotkania, konsultacje i fora, dzięki którym zebrano zarówno opinie przedstawicieli służb publicznych, jak i organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, przedstawicieli biznesu, organizacji zrzeszających mniejszości narodowe i etniczne, przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych, jak też obcokrajowców, specjalistów i praktyków działających na rzecz dialogu międzykulturowego we Wrocławiu.

Planowany termin przyjęcia Strategii to styczeń 2018.

Chętne osoby, które jeszcze nie uczestniczyły w forach i dotychczasowych spotkaniach mogą wziąć udział w Dniach Otwartych Strategii, podczas których przybliżymy jej założenia oraz odpowiemy na pytania:

 • 11 grudnia Dzień Otwarty Strategii – spotkania indywidualne w godz. 10 – 17 we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego, Plac Dominikański 6, 50-159 Wrocław
 • 12 grudnia Dzień Otwarty Strategii – prezentacja i spotkanie ogólne w godz. 17 – 18:30 we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego, Plac Dominikański 6, 50-159 Wrocław

Od 27 listopada do 20 grudnia 2017 informacje i pytania można kierować także za pośrednictwem: 

 • maila na adres strategiadialogu@wcrs.wroclaw.pl
 • poczty na adres Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Plac Dominikański 6, 50-159 Wrocław, z dopiskiem: „Strategia Dialogu Międzykulturowego”

Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego (projekt) – w języku polskim 

Strategy for the Intercultural Dialogue in Wrocław (project) – English version