• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

 • Home
 • Aktualności
 • Program integracji i edukacji międzykulturowej we Wrocławiu 2017

Program integracji i edukacji międzykulturowej we Wrocławiu 2017

baner_aniaSerdecznie zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych zajmujących się integracją i edukacją międzykulturową. 

Oferty wraz z dokumentami należy składać w kancelarii Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, 50-950 Wrocław, ul. G. Zapolskiej 4, I piętro, pokój 120 (sekretariat).

Oferty wraz z dokumentami należy składać w kopercie lub teczce, oznaczonej w następujący sposób: Konkurs nr 1858 – Program integracji i edukacji międzykulturowej we Wrocławiu 2017 oraz należy podać nazwę i adres oferenta.

W przypadku przesłania oferty z dokumentami pocztą decyduje data jej wpływu do Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, a nie data stempla pocztowego.

W przypadku składania oferty z dokumentami osobiście w Biurze ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia oferent otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z datą wpływu na własnym drugim egzemplarzu – kopii oferty.

Osoba wskazana do kontaktu pod względem formalnym z oferentami:
Ewa Stasikowska e-mail: ewa.stasikowska@um.wroc.pl, tel. 71 777 86 15

Osoby wskazane do kontaktu merytorycznego z oferentami:
Manuela Pliżga-Jonarska, e-mail: manuela.plizga-jonarska@wcrs.wroclaw.pl, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego pl. Dominikański 6, pokój 218, tel. 71 77 24 908

Anna Malkogiorgos, e-mail: anna.malkogiorgos@wcrs.wroclaw.pl, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, pokój 217, tel. 71 77 24 949

Termin składania ofert do dnia 07.12.2016 roku do godz. 12:00

Oferty złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Weryfikacja formalna – do dnia 14.12.2016 roku

Ocena merytoryczna – do dnia 23.12.2016 roku

Informacja o wynikach z weryfikacji formalnej do dnia 14.12.2016 roku zostanie umieszczona:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.wroc.pl,

 2. na stronie internetowej Miasta,

 3. na tablicy ogłoszeń w Biurze ds. Partycypacji Społecznej, 50-032 Wrocław, ul. Gabrieli Zapolskiej 4, I piętro, pok. 120;

z rozstrzygnięcia konkursu do dnia 27.12.2016 roku zostanie umieszczona:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.wroc.pl,

 2. na stronie internetowej www.wroclaw.pl,

 3. na tablicy ogłoszeń we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego, 50-159 Wrocław,
  pl. Dominikański 6, II piętro.

Bezpośredni link do konkursu: http://bip.um.wroc.pl/otwarty-konkurs-ofert/24260/15-11-2016-1858