• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

Podsumowanie Targów Edukacji Międzykulturowej + fotorelacja

Fot. T (49)

12 lutego 2015 r. w godz. 13:00-16:00 w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 przy ul. Legnickiej 65 odbyły się Targi Edukacji Międzykulturowej, których organizatorem było Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.

Targi okazały się wielkim sukcesem. Zgromadziły dużą liczbę uczestników – około 100 osób. W tym 70 nauczycieli, 30 reprezentantów NGO oraz reprezentanci miasta (WCRS, BWO, WCDN, ZOJM). Z ankiet ewaluacyjnych dowiadujemy się, że wszyscy deklarują, iż Targi podniosły ich wiedzę i powinny być zorganizowane raz jeszcze. Wielu nauczycieli zadeklarowało, że nie zdawało sobie sprawy z tak dużej liczby organizacji/projektów dotyczących wielokulturowości we Wrocławiu. Wielu ankietowanych wskazywało, że Targi Edukacji Międzykulturowej są bardzo dobrym pomysłem oraz chwaliło samą organizację oraz catering – niedużym kosztem pokazaliśmy, że można zapropnować uczestnikom coś smacznego, pożywnego i zdrowego. Większość ankietowanych zaznaczyła bardzo dobrą atmosferę panującą na Taragach jako czynnik sprzyjający działaniom w obszarze wielokulturowości.

NGO, które wzięły udział w Targach:

 1. Fundacja Sztuka Zdrowie Tolerancja
 2. Fundacja Bente Kahan
 3. Fundacja Eudajmonia
 4. Fundacja Semper Avanti
 5. Fundacja Dom Pokoju
 6. Fundacja WrOpenUp
 7. Stowarzyszenie Diversja
 8. Stowarzyszenie Sietar
 9. Stowarzyszenie Nomada
 10. Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa
 11. Kalejdoskop Kultur
 12. Muzułmańskiem Centrum Kulturalno-Oświatowe
 13. Młody Podróżnik
 14. Kolorowe Dzieci

Powyższe organizacje zorganizowały swoje stanowisko wraz z materiałami promocyjnymi i informacyjnymi oraz wystąpiły z prezentacjami multimedialnymi

Lista prezentacji:

1. WCRS Wprowadzenie, powitanie: „Dlaczego się tu spotykamy? – priorytety Miasta Wrocław w zakresie rozwijania kompetencji międzykulturowych wśród wrocławian, idea Targów Edukacji Międzykulturowej oraz bieżące projekty zespołu ds. dialogu międzykulturowego Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego”, Manuela Pliżga-Jonarska

2. Kalejdoskop Kultur „Prezentacja idei Kalejdoskop Kultur”, Dorota Kozak-Rybska, „Prezentacja projektu Kolorowe Dzieci”, Katarzyna Wujczyk

3. Fundacja Sztuka Zdrowie Tolerancja „Program Integracji i Edukacji Wielokulturowej we Wrocławiu 2015 – Wrocławski Most Tolerancji 2015”, Izabela i Jose Torresowie

4. Stowarzyszenie Diversja „Dialog jako narzędzie zmiany społecznej – Żywa Biblioteka Wrocław”, Dorota Mołodyńska-Kuentzel

5. Fundacja Dom Pokoju „Ja, obywatel. Zarządzanie konfliktem”, Dorota Whitten

6. Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe „Lekcje Muzealne w Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym”, Iwona Abi Issa

7. Stowarzyszenie Nomada „Integracja to obopólny wysiłek nowoprzybyłych i społeczeństwa przyjmującego”, Magdalena Dzikowska

8. Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa „Projekty Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa na rzecz społeczności romskiej”, Anna Kudarewska

9. WrOpenUp „Edukacja międzykulturowa przez doświadczanie. Konkurs WrOpenUp”, Oliwia Tarasewicz – Gryt 

10. Fundacja Bente Kahan „Spektakle edukacyjne Fundacji Bente Kahan”, Barbara Pendzich i Romana Roszak 

11. Fundacja Eudajmonia „Oswoić nieznane – czyli jak nie dyskryminować osób z niepełnosprawnościami”, Małgorzata Franczak

12. WCDN „Oferta WCDN w zakresie edukacji w miejscach pamięci, przeciwdziałania dyskryminacji i ochrony praw człowieka”, Ewa Skrzywanek i Krzysztof Popiel

13. Stowarzyszenie SIETAR „Festiwale Międzykulturowości jako przykład dobrych praktyk z hiszpańskich szkół”, Anna Zelno

Kontakt w sprawie targów: wielokultury@wcrs.wroclaw.pl

Autorem zdjęć jest Tomasz Fila

Tagi:, , , ,