• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

Ministerium Kultury – głosy z labiryntu wykluczenia


20150408_185411

8 IV 2015 r. w siedzibie MiserArt – strefie kultury w labiryncie wykluczenia odbyło się Ministerium Kultury – drugie spotkanie seminaryjne poświęcone wykluczeniom i społecznemu wymiarowi kultury. Spotkanie zorganizował i poprowadził przewodniczący Rady Kuratorów ESK Jarosław Fret z pomocą gospodarza MiserArt, Andrzeja Ptaka.

Celem spotkań Ministerium jest wypracowanie pewnego rodzaju „dekalogu”, jednej linii myślenia o kulturze dla ESK 2016, to znaczy – przebudowanie mechanizmów, definicji kultury, podkreślanie jej służebnej funkcji, przełamywanie mechanizmów wykluczenia. Głównymi pytaniami podczas spotkania Ministerium były: co zrobić, by znieść bariery uczestnictwa w kulturze, jak sprowadzić wizję ESK do realiów takiego odbiorcy, który jest gdzieś na marginesie z różnych przyczyn – z racji swoich niepełnosprawności, różnic kulturowych czy bezdomności. Projekt Ministerium zakłada nierozróżnialność kultury niskiej i wysokiej, tej skierowanej do wszystkich od tej skierowanej do wykluczonych – ma powstać jedna linia myśli, działań, form uczestnictwa.


Osoby wykluczone z kultury to takie, których instytucje kultury nigdy w swoich murach nie widziały. Pojawia się więc pytanie: dlaczego jest tak, że ktoś może odebrać dowód osobisty, być wrocławianinem, a nie może skorzystać z oferty kulturalnej miasta? Otwarcie na każdego widza jest oczywiście postulatem, z którym łatwo się zgodzić, a trudniej zrealizować – by wszedł w życie, musi stać się priorytetem. Podczas spotkania omawiany był problem ludzi niewidzących czy niesłyszących – obecni byli przedstawiciele grup, których problem takich niepełnosprawności dotyczy. Kierunek zmian jest taki, by gdyby wszystkie spektakle teatralne miały premierę z audiodeskrypcją już tydzień po oficjalnej premierze. Problemy, z którymi spotykają się osoby w różnych sposób wykluczone dotyczą spraw podstawowych i demaskują brak wyobraźni ludzi „pełnosprawnych” – tworzy się na przykład miejsca dla osób na wózku gdzieś w innym rzędzie, zgrupowane w jednej części sali. Nie tak ma wyglądać linia myślenia ESK 2016 o kulturze – powinna liczyć się tu nie tyle publiczność, co każdy widz, każdy uczestnik wydarzenia. Osoba na wózku ma przecież ochotę usiąść z kimś, z kim na wydarzenie przyszła.


W inny sposób wykluczeni z uczestnictwa w kulturze są ludzie bezdomni i w ich imieniu mówił Andrzej Ptak – prezes fundacji HOMO SACER i gospodarz mikro-laboratorium kulturotwórczego MiserArt. Kultura głęboka, deep culture (wg koncepcji Krzysztofa Czyżewskiego) ma zająć pozycję przeciwległą do kultury tworzącej „białe słonie” – drogie, odizolowane od mieszkańców pomniki próżności, które najlepiej wyglądają w broszurach reklamowych. Język „kulturalny”, demaskujący tę próżność ma zostać przełożony na język prosty; taki, dzięki którym odzyskują podmiotowość ci, którzy poprzez wykluczenie znaleźli się gdzieś w tle, poza elitarnymi granicami uczestnictwa. W pracy z osobami bezdomnymi kultura jest tylko jedną z sił i tak też widziana jest rola laboratorium MiserArt, które ma zawierać w swoich murach również gabinet lekarski, kawiarnię czy pracownię streetworkingu. To z pomocą kultury możemy jednak wydobyć światy, które mają złożone w sobie ludzie z marginesu. Nie może być to jednak kultura mierna; nie przywróci nikomu podmiotowości, jeśli zabierzemy go do kina czy teatru – musimy prawdziwie dać tym ludziom szansę stania się aktorami, twórcami, brać odpowiedzialność. Jednym z pierwszych inicjatyw, które podejmą bezdomni w MiserArt będzie stworzenie miejskiego ogrodu – sadzonki pomidorów już czekają na zaszczepienie. Jest to piękny obraz włączania w społeczność poprzez wspólne otaczanie opieką.


Było to drugie spotkanie Ministerium Kultury. Kolejne odbędzie się 12 V 2015r. Grono uczestników ma zostać jeszcze poszerzone poprzez zaproszenie dyrektorów, przedstawicieli instytucji kulturalnej, by postulaty wynikające ze służebnej, społecznej funkcji kultury zostały skomunikowane na każdym poziomie decyzyjnym.

Tagi:,