• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

 • Home
 • Aktualności
 • „Kompetencje mediacyjne dla nauczyciela” – Warsztaty dla Ambasadorów Dialogu (cz. 2)

„Kompetencje mediacyjne dla nauczyciela” – Warsztaty dla Ambasadorów Dialogu (cz. 2)

Motto: „Wiele problemów by zniknęło, gdyby ludzie nauczyli się mówić jedno z drugim a nie jedno o drugim”.

Cel szkolenia

Szkolenie jest kontynuacją zajęć „Kompetencje mediacyjne dla nauczyciela”. Celem warsztatów jest poszerzenie i uzupełnienie wiedzy nt. wprowadzania mediacji w system wychowawczy szkoły oraz doskonalenie umiejętności prowadzenia mediacji szkolnych.

Zawartość merytoryczna szkolenia

1. Elementy treningu mediatora:

 • Symulacje mediacji szkolnych, w tym mediacje uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel, nauczyciel rodzic ,

 • Przykłady wykorzystania mediacji do rozwiązywania problemów szkolnych.

2. Sytuacje trudne w pracy mediatora szkolnego:

 • Nierównowaga stron,

 • Obniżanie poziomu uczuć,

 • Impas i opór w mediacji,

 • Chęć zerwania spotkania mediacyjnego,

 • Szukanie wsparcia u mediatora,

 • Reakcje na krytyczne uwagi w stronę mediatora,

 • Brak zgody na zasady.

3. Zastosowanie metafory mediacjach szkolnych.

4. Poznanie procedury wprowadzania mediacji w system wychowawczy szkoły:

 • Prezentacja multimedialna „ Jak wprowadzać mediacje do szkoły”,

 • Zapoznanie z założeniami programu „Żyrafie serduszka” dla przedszkoli i klas I-III,

 • Zapoznanie z doświadczeniami szkół , które mają już mediacje szkolne w swoich strukturach.

Rezultatem szkolenia powinno być

 • Rozwinięcie umiejętności prowadzenia mediacji i stosowania technik mediacyjnych,
 • Pogłębienie wiedzy nt. możliwości wykorzystywania mediacji w kształtowaniu umiejętności społecznych uczniów,
 • Wzrost poczucia kompetencji w prowadzeniu mediacji.

Harmonogram

9:00-13:00 – zajęcia

13:00-14:00 – przerwa obiadowa

14:00-18:00 – zajęcia

Miejsce

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, Wrocław, sala. 210 (II p.)

Termin

12.12.2016 r.

Zapisy: 

Warsztaty z mediacji dla Ambasadorów Dialogu (cz. 2)

Warsztaty z mediacji dla Ambasadorów Dialogu, cz. 2 (kontynuacja wyjazdowych warsztatów z października).
Startuje:
12.12.2016
09:00
Kończy się:
12.12.2016
18:00
Wydarzenie darmowe
Wydarzenie archiwalne
Warsztaty z mediacji dla Ambasadorów Dialogu (cz. 2)
Regular (Wydarzenie darmowe)
Zostało miejsc: 0
Rejestracja ...
Sukces!
Dziękujemy za rezerwację miejsca. Do zobaczenia!