• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

 • Home
 • Aktualności
 • II Targi Edukacji Międzykulturowej – Nie jesteście sami! Czyli jak wspierać integrację w szkole i przedszkolu?

II Targi Edukacji Międzykulturowej – Nie jesteście sami! Czyli jak wspierać integrację w szkole i przedszkolu?

Targi_ban_strona

II Targi Edukacji Międzykulturowej 

pod hasłem „Nie jesteście sami! Czyli jak wspierać integrację w szkole i przedszkolu?”

Jak kontynuować rozpoczętą pracę na rzecz otwartości wobec drugiego człowieka w dobie napięć i strachu przed innością? Czy nasze szkoły i przedszkola są przygotowane do spotkania z różnorodnością? Jak obecnie rozumiemy „integrację”? Czy umiemy skutecznie integrować dzieci obcojęzyczne i ich rodziny w środowisku szkolnym i przedszkolnym? Jak szybko i efektywnie uczyć obcokrajowców języka polskiego i polskiej kultury w polskiej szkole? Jak jednocześnie dawać możliwość pielęgnowania języka ojczystego i swojej tożsamości?

Te i inne pytania są obecnie szczególnie ważne i wymagają rozmowy, wspólnego poszukiwania odpowiedzi. Chcemy na nie odpowiedzieć wraz z  ekspertami, naukowcami i praktykami, dodać energii do kontynuacji pracy na rzecz otwartości, zainspirować nowymi pomysłami i stworzyć miejsce do dzielenia się swoimi obawami, nadziejami i konkretnymi rozwiązaniami, w tym z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, które dysponują narzędziami wsparcia dla nauczycieli, dyrektorów szkół/przedszkoli, psychologów i pedagogów szkolnych, ale także rodziców i opiekunów dzieci obcojęzycznych czy innych dzieci narażonych na wykluczenie.

II Targi Edukacji Międzykulturowej pod hasłem 
„Nie jesteście sami! Czyli jak wspierać integrację w szkole i przedszkolu?”

Miejsce: Liceum Ogólnokształcące nr IX, ul. Piotra Skargi 31, Wrocław
Termin: 18.02.2016 r. w godz. 12:00-16:00 (drzwi otwarte od godz. 11:30)

Plan Targów:

 • Powitanie Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia – Jarosław Delewski, Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego – Dorota Feliks, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr IX – Izabela Koziej (12:00-12:15)

 • Wykłady specjalistów (12:15-14:15):

 1. Integracja i asymilacja – problemy współczesnej międzykulturowości
  dr hab. Magdalena Ratajczak.

 2. Mowa nienawiści w kontekście ludzi młodych – uczniów szkół. Na jakie zagrożenia są narażeni młodzi ludzie ze strony ruchów skrajnych. Jak temu przeciwdziałać? 
  Jacek Purski.

 3. Modele wdrożenia dziecka obcojęzycznego w proces edukacji na świecie
  dr hab. Patrycja Matusz-Protasiewicz.

Po wykładach planowane jest 15 min. przerwy podczas której wystąpi zespół taneczny z Liceum Ogólnokształcącego nr IX we Wrocławiu, który zatańczy taniec „Belgijka”.

W godz. 14:30-16:00 planowane są następujące prezentacje:

 1. Odkrywamy różnice w przestrzeni miasta. Wrocławskie gry miejskie, dr Elżbieta Chromiec.
 2. Międzynarodowy projekt edukacyjny Brave Kids, Prelegent: Justyna Warecka, Producent Wykonawczy Brave Kids.
 3. W jaki sposób kultura fizyczna może przyczynić się do integracji międzykulturowej, a także walki z wykluczeniami? Piotr Bursiewicz, Instytut Rehabilitacji Sportowej.

W godz. 14:30 – 16:00 odbywać się będą spotkania, warsztaty i seminaria połączone z możliwością konsultacji indywidualnych w osobnych salach:

 • Seminarium „Interkulturowe kompetencje w pracy z dziećmi” 
  prowadząca: dr hab. Patrycja Matusz-Protasiewicz, sala nr 8

  Zagadnienia, które zostaną poruszone w trakcie seminarium: nauka w klasie wielokulturowej, praca z uczeniem obcojęzycznym, działania skierowane do uczniów i rodziców, tutoring w pracy z uczniami obcojęzycznymi. Uczestnicy otrzymają wskazówki i przykłady dobrych praktyk, które mogą zastosować w swoich placówkach. Seminarium skierowane jest do nauczycieli z przedszkoli i szkół podstawowych

  dr hab. Patrycja Matusz-Protasiewicz, prowadzi badania dotyczące integracji imigrantów w krajach Unii Europejskiej. Jest ekspertem instytucji krajowych i europejskich. Wszystkie informacje dotyczące działalności naukowej dostępne na stronie http://www.ism.uni.wroc.pl/Pracownik/Patrycja-MatuszProtasiewicz. 

  Interkulturowe kompetencje w pracy z dziećmi. Seminarium podczas Targów Edukacji Międzykulturowej

  Interkulturowe kompetencje w pracy z dziećmi. Seminarium dla chętnych nauczycieli szkół podstawowych i wychowawców przedszkoli. Seminarium ma na celu omówienie dobrych praktyk i wymianę doświadczeń. Zagadnienia, które zostaną poruszone w trakcie seminarium: nauka w klasie wielokulturowej, praca z uczeniem obcojęzycznym, działania skierowane do uczniów i rodziców, tutoring w pracy z uczniami obcojęzycznymi. Uczestnicy otrzymają wskazówki i przykłady dobrych praktyk, które mogą zastosować w swoich placówkach. dr hab. Patrycja Matusz-Protasiewicz, prowadzi badania dotyczące integracji imigrantów w krajach Unii Europejskiej. Jest ekspertem instytucji krajowych i europejskich. Wszystkie informacje dotyczące działalności naukowej dostępne na stronie
  Startuje:
  18.02.2016
  14:30
  Kończy się:
  18.02.2016
  16:00
  Wydarzenie darmowe
  Wydarzenie archiwalne
  Interkulturowe kompetencje w pracy z dziećmi. Seminarium podczas Targów Edukacji Międzykulturowej
  Regular (Wydarzenie darmowe)
  Zostało miejsc: 0
  Rejestracja ...
  Sukces!
  Dziękujemy za rezerwację miejsca. Do zobaczenia!

 • Seminarium „Mowa nienawiści i przeciwdziałanie radykalizacji postaw w środowisku szkolnym” 
  prowadzący: Jacek Purski, sala nr 7

  Podczas seminarium pogłębiona zostanie tematyka wykładu z pierwszej części targów, np.: Jakie są aktualnie wykorzystywane symbole mowy nienawiści w przestrzeni publicznej w szkole i wokół szkoły? Jaka jest skala zjawiska? Jakie są najczęstsze sposoby werbowania młodzieży do ruchów skrajnych stosujących przemoc w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych? Jak rozpoznać osobę zwerbowaną i jak może reagować nauczyciel, rodzic, dyrektor szkoły? Jak sobie radzić z radykalnymi postawami dorosłych w środowisku szkolnym? Co możemy zrobić jako społeczność szkolna, aby przeciwdziałać radykalizacji – dobre praktyki, przykłady, możliwości podnoszenia kompetencji kadr. 

  Seminarium jest skierowane do nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, rodziców, dyrektorów szkół wszystkich poziomów, w szczególności szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

  Jacek Purski – dziennikarz, politolog, działacz społeczny i edukator. Absolwent Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia oraz Collegium Civitas – specjalizacja Zarządzanie Integracją Międzykulturową. Przez wiele lat związany ze Stowarzyszeniem „Nigdy Więcej” (m.in. animował kampanię „Wykopmy Rasizm ze Stadionów” oraz reprezentował organizację w mediach). W roli konsultanta i eksperta współpracował z UEFA, m.in. w ramach Programu Odpowiedzialności Społecznej UEFA EURO 2012 „RESPECT Diversity – Football Unites”. Autor wielu szkoleń specjalistycznych skierowanych do policjantów, nauczycieli oraz urzędników miejskich. Uczestnik licznych konferencji i szkoleń międzynarodowych m.in. w ramach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz Komisji Europejskiej – Radicalisation Awareness Network (RAN), podczas których prezentował zagadnienia związane z problemami rasizmu, dyskryminacji i radykalizacji w Polsce. 

  Mowa nienawiści i przeciwdziałanie radykalizacji postaw w środowisku szkolnym. Seminarium podczas Targów Edukacji Międzykulturowej

  Podczas seminarium pogłębiona zostanie tematyka wykładu z pierwszej części targów, np.: Jakie są aktualnie wykorzystywane symbole mowy nienawiści w przestrzeni publicznej w szkole i wokół szkoły? Jaka jest skala zjawiska? Jakie są najczęstsze sposoby werbowania młodzieży do ruchów skrajnych stosujących przemoc w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych? Jak rozpoznać osobę zwerbowaną i jak może reagować nauczyciel, rodzic, dyrektor szkoły? Jak sobie radzić z radykalnymi postawami dorosłych w środowisku szkolnym? Co możemy zrobić jako społeczność szkolna, aby przeciwdziałać radykalizacji - dobre praktyki, przykłady, możliwości podnoszenia kompetencji kadr. Seminarium jest skierowane do nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, rodziców, dyrektorów szkół wszystkich poziomów, w szczególności szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jacek Purski - dziennikarz, politolog, działacz społeczny i edukator. Absolwent Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia oraz Collegium Civitas - specjalizacja Zarządzanie Integracją Międzykulturową. Przez wiele lat związany ze Stowarzyszeniem ?Nigdy Więcej? (m.in. animował kampanię ?Wykopmy Rasizm ze Stadionów? oraz reprezentował organizację w mediach). W roli konsultanta i eksperta współpracował z UEFA, m.in. w ramach Programu Odpowiedzialności Społecznej UEFA EURO 2012 ?RESPECT Diversity - Football Unites?. Autor wielu szkoleń specjalistycznych skierowanych do policjantów, nauczycieli oraz urzędników miejskich. Uczestnik licznych konferencji i szkoleń międzynarodowych m.in. w ramach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz Komisji Europejskiej - Radicalisation Awareness Network (RAN), podczas których prezentował zagadnienia związane z problemami rasizmu, dyskryminacji i radykalizacji w Polsce.
  Startuje:
  18.02.2016
  14:30
  Kończy się:
  18.02.2016
  16:00
  Wydarzenie darmowe
  Wydarzenie archiwalne
  Mowa nienawiści i przeciwdziałanie radykalizacji postaw w środowisku szkolnym. Seminarium podczas Targów Edukacji Międzykulturowej
  Regular (Wydarzenie darmowe)
  Zostało miejsc: 5
  Rejestracja ...
  Sukces!
  Dziękujemy za rezerwację miejsca. Do zobaczenia!

 •  Warsztaty „Jak integrować grupy szybko i skutecznie? Najlepsze narzędzia ułatwiające integrację w klasie, grupie, na zebraniu”
  prowadząca: Dagmara Batóg, sala nr 7a

  Każda grupa to niewyobrażalna energia i potencjał. Jednak, żeby mogła ona podążać w wyznaczonym przez nauczyciela kierunku, musi przejść przez różne etapy tzw. procesu grupowego. Jednym z  nich jest integracja, której celem jest poznanie się członków grupy, ale także polepszenie komunikacji wewnętrznej, czy osiągnięcie porozumienia wokół danego zagadnienia.

  Interaktywne warsztaty podczas których uczestnicy nauczą się stosować gry, krótkie zabawy i inne szybkie metody integracji grupy, które mogą wykorzystać od ręki w 5-10-15 minut, ale też w klasie podczas godziny wychowawczej, podczas zebrania z rodzicami, w sytuacji pojawienia się nowej osoby w klasie, przygotowania do wspólnych projektów i wyjść klasowych/grupowych etc. 

  Warsztat będzie okazją do poznania i przećwiczenia konkretnych narzędzi zgodnie z cyklem Kolbe’a, ale też wymiany dobrych praktyk z innymi uczestnikami, którzy chcą się podzielić z innymi osobami swoimi sprawdzonymi i skutecznymi metodami. Każdy uczestnik wyjdzie z nich wzmocniony i bogatszy o nowe narzędzia pracy do zastosowania od zaraz.

  Warsztat dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

  Dagmara Batóg – bibliotekarka, facylitatorka. Od 20 lat organizuje i prowadzi spotkania grup w bibliotece m.in. „Akademia zdrowego Seniora”, „Tradycje wielu kultur”. Od 4 lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń z organizacji dobrych spotkań, kreatywności i autoprezentacji. Od 2014 r. specjalizuje się w facylitacji czyli ułatwianiu grupie wspólnej pracy i osiąganiu zamierzonych celów. 

  Jak integrować grupy szybko i skutecznie? Najlepsze narzędzia ułatwiające integrację w klasie, grupie, na zebraniu. Warsztaty podczas Targów Edukacji Międzykulturowej

  "Jak integrować grupy szybko i skutecznie? Najlepsze narzędzia ułatwiające integrację w klasie, grupie, na zebraniu", prowadząca: Dagmara Batóg (dla osób pracujących w szkołach podstawowych i gimnazjach) Każda grupa to niewyobrażalna energia i potencjał. Jednak, żeby mogła ona podążać w wyznaczonym przez nauczyciela kierunku, musi przejść przez różne etapy tzw. procesu grupowego. Jednym z nich jest integracja, której celem jest poznanie się członków grupy, ale także polepszenie komunikacji wewnętrznej, czy osiągnięcie porozumienia wokół danego zagadnienia. Interaktywne warsztaty podczas których uczestnicy nauczą się stosować gry, krótkie zabawy i inne szybkie metody integracji grupy, które mogą wykorzystać od ręki w 5-10-15 minut, ale też w klasie podczas godziny wychowawczej, podczas zebrania z rodzicami, w sytuacji pojawienia się nowej osoby w klasie, przygotowania do wspólnych projektów i wyjść klasowych/grupowych etc. Warsztat będzie okazją do poznania i przećwiczenia konkretnych narzędzi zgodnie z cyklem Kolbe'a, ale też wymiany dobrych praktyk z innymi uczestnikami, którzy chcą się podzielić z innymi osobami swoimi sprawdzonymi i skutecznymi metodami. Każdy uczestnik wyjdzie z nich wzmocniony i bogatszy o nowe narzędzia pracy do zastosowania od zaraz. Warsztat dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Dagmara Batóg ? bibliotekarka, facylitatorka. Od 20 lat organizuje i prowadzi spotkania grup w bibliotece m.in. "Akademia zdrowego Seniora", "Tradycje wielu kultur". Od 4 lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń z organizacji dobrych spotkań, kreatywności i autoprezentacji. Od 2014 r. specjalizuje się w facylitacji czyli ułatwianiu grupie wspólnej pracy i osiąganiu zamierzonych celów.
  Startuje:
  18.02.2016
  14:30
  Kończy się:
  18.02.2016
  16:00
  Wydarzenie darmowe
  Wydarzenie archiwalne
  Jak integrować grupy szybko i skutecznie? Najlepsze narzędzia ułatwiające integrację w klasie, grupie, na zebraniu. Warsztaty podczas Targów Edukacji Międzykulturowej
  Regular (Wydarzenie darmowe)
  Zostało miejsc: 0
  Rejestracja ...
  Sukces!
  Dziękujemy za rezerwację miejsca. Do zobaczenia!

Kluczowym aspektem Targów będzie możliwość porozmawiania z reprezentantami organizacji pozarządowych działających w obszarze dialogu międzykulturowego, promowania otwartości i postaw niedyskryminujacych. Organizacje będą miały swoje stanowiska, które staną się okazją do zapoznania się z ich ofertą edukacyjną.

Na Targi Edukacji Międzykulturowej  zapraszamy w szczególności: 

 • Ambasadorów Dialogu,
 • dyrektorów szkół i przedszkoli oraz innych chętnych nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych,
 • organizacje pozarządowe,
 • rodziców zainteresowanych tematem integracji,
 • wydawnictwa naukowe/edukacyjne.

Zapisy:
Na Targi Edukacji Międzykulturowej obowiązują zapisy, które będą prowadzone do 15.02.2016 r. na stronie www.wielokultury.wroclaw.pl  w zakładce zapisy. Prosimy o wybór odpowiedniego formularza NGO (dla wystawców), Ambasadorzy Dialogu (dla reprezentantów szkół). 

Inne osoby zainteresowane wzięciem udziału w Targach prosimy o kontakt mailowy: wielokultury@wcrs.wroclaw.pl.
Zapisy na warsztaty również będą prowadzone na stronie www.wielokultury.wroclaw.pl  w zakładce zapisy 

Organizatorem Targów Edukacji Międzykulturowej jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego. Partnerem II edycji jest Liceum Ogólnokształcące nr IX we Wrocławiu. Targi są finansowane ze środków Gminy Wrocław. 

Kontakt: nr tel. 0-71 77 24 949, e-mail wielokultury@wcrs.wroclaw.pl 

Zapisy NGO na Targi Edukacji Międzykulturowej

II Targi Edukacji Międzykulturowej pod hasłem ?Nie jesteście sami! Czyli jak wspierać integrację w szkole i przedszkolu?? Jak kontynuować rozpoczętą pracę na rzecz otwartości wobec drugiego człowieka w dobie napięć i strachu przed innością? Czy nasze szkoły i przedszkola są przygotowane do spotkania z różnorodnością? Jak obecnie rozumiemy ?integrację?? Czy umiemy skutecznie integrować dzieci obcojęzyczne i ich rodziny w środowisku szkolnym i przedszkolnym? Jak szybko i efektywnie uczyć obcokrajowców języka polskiego i polskiej kultury w polskiej szkole? Jak jednocześnie dawać możliwość pielęgnowania języka ojczystego i swojej tożsamości? Te i inne pytania są obecnie szczególnie ważne i wymagają rozmowy, wspólnego poszukiwania odpowiedzi. Chcemy na nie odpowiedzieć wraz z ekspertami, naukowcami i praktykami, dodać energii do kontynuacji pracy na rzecz otwartości, zainspirować nowymi pomysłami i stworzyć miejsce do dzielenia się swoimi obawami, nadziejami i konkretnymi rozwiązaniami, w tym z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, które dysponują narzędziami wsparcia dla nauczycieli, dyrektorów szkół/przedszkoli, psychologów i pedagogów szkolnych, ale także rodziców i opiekunów dzieci obcojęzycznych czy innych dzieci narażonych na wykluczenie. II Targi Edukacji Międzykulturowej pod hasłem ?Nie jesteście sami! Czyli jak wspierać integrację w szkole i przedszkolu?? Miejsce: Liceum Ogólnokształcące nr IX, ul. Piotra Skargi 31, Wrocław Termin: 18.02.2016 r. w godz. 12:00-16:00 (drzwi otwarte od godz. 11:30)
Startuje:
18.02.2016
12:00
Kończy się:
18.02.2016
16:00
Wydarzenie darmowe
Wydarzenie archiwalne
Zapisy NGO na Targi Edukacji Międzykulturowej
Regular (Wydarzenie darmowe)
Zostało miejsc: 2
Rejestracja ...
Sukces!
Dziękujemy za rezerwację miejsca. Do zobaczenia!
 

Zapisy Ambasadorów Dialogu (nauczycieli) na Targi Edukacji Międzykulturowej

II Targi Edukacji Międzykulturowej pod hasłem ?Nie jesteście sami! Czyli jak wspierać integrację w szkole i przedszkolu?? Jak kontynuować rozpoczętą pracę na rzecz otwartości wobec drugiego człowieka w dobie napięć i strachu przed innością? Czy nasze szkoły i przedszkola są przygotowane do spotkania z różnorodnością? Jak obecnie rozumiemy ?integrację?? Czy umiemy skutecznie integrować dzieci obcojęzyczne i ich rodziny w środowisku szkolnym i przedszkolnym? Jak szybko i efektywnie uczyć obcokrajowców języka polskiego i polskiej kultury w polskiej szkole? Jak jednocześnie dawać możliwość pielęgnowania języka ojczystego i swojej tożsamości? Te i inne pytania są obecnie szczególnie ważne i wymagają rozmowy, wspólnego poszukiwania odpowiedzi. Chcemy na nie odpowiedzieć wraz z ekspertami, naukowcami i praktykami, dodać energii do kontynuacji pracy na rzecz otwartości, zainspirować nowymi pomysłami i stworzyć miejsce do dzielenia się swoimi obawami, nadziejami i konkretnymi rozwiązaniami, w tym z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, które dysponują narzędziami wsparcia dla nauczycieli, dyrektorów szkół/przedszkoli, psychologów i pedagogów szkolnych, ale także rodziców i opiekunów dzieci obcojęzycznych czy innych dzieci narażonych na wykluczenie. II Targi Edukacji Międzykulturowej pod hasłem ?Nie jesteście sami! Czyli jak wspierać integrację w szkole i przedszkolu?? Miejsce: Liceum Ogólnokształcące nr IX, ul. Piotra Skargi 31, Wrocław Termin: 18.02.2016 r. w godz. 12:00-16:00 (drzwi otwarte od godz. 11:30)
Startuje:
18.02.2016
12:00
Kończy się:
18.02.2016
16:00
Wydarzenie darmowe
Wydarzenie archiwalne
Zapisy Ambasadorów Dialogu (nauczycieli) na Targi Edukacji Międzykulturowej
Regular (Wydarzenie darmowe)
Zostało miejsc: 46
Rejestracja ...
Sukces!
Dziękujemy za rezerwację miejsca. Do zobaczenia!