• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

Forum Międzykulturowe we Wrocławiu

Prezydent Wrocławia oraz Fundacja Dom Pokoju zapraszają do uczestnictwa w Forum Międzykulturowym, które odbędzie się 22 kwietnia 2017 r. we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

Pragniemy, aby Wrocław był wspólnotą ludzi, w którym mieszkańcy żyją we wzajemnym szacunku bez względu na swoje pochodzenie, odrębność kulturową, język czy religię. Dlatego zaproszenie do uczestnictwa w Forum jest jednocześnie zaproszeniem do współtworzenia założeń strategii dialogu międzykulturowego dla naszego miasta.

Spotkanie 22 kwietnia jest jednym z kluczowych etapów budowanie strategii, w trakcie którego chcemy przede wszystkim zdiagnozować problemy, zagadnienia, potrzeby, które wynikają z prowadzonych przez Was działań. Będą one istotnym wkładem w tworzenie dokumentu, który w sposób długofalowy pozwoli realizować naszą wizję Wrocławia.

Proponujemy pracę przy moderowanych stolikach. Dokonując rejestracji wybierają Państwo dwa najbardziej interesujące Was tematy, a my postaramy się tak ułożyć spotkanie, aby była możliwość wzięcia udziału w pracach dwóch wybranych przez siebie grup. Przewidujemy dwie sesje po 1,5 godziny. Całość zostanie podsumowana podczas półgodzinnej sesji plenarnej, podczas której moderatorzy/moderatorki przedstawią główne wnioski i rekomendacje.

12:00 – 12:30

otwarcie Forum Międzykulturowego

12:30 – 14:00

start prac stolikowych / I tura

14:00 – 14:30

przerwa kawowa, rozmowy w kuluarach

14:30 – 16:00

prace stolikowe / II tura

16:00 – 16:30

prezentacja wyników prac grup roboczych

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 18.04.2017: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWQ6XefyVhW_u6jSFugfQSwaD7Z5rNNO9VE8NZWRnvKHcRbQ/viewform?usp=sf_link

Program Forum

Zależy nam na maksymalnym wykorzystaniu czasu, który nam poświęcicie, dlatego w programie nie ma wykładów, zamkniętych debat i paneli. Zamiast tego proponujemy efektywną pracę warsztatową przy moderowanych stolikach. Przypominamy – dokonując zgłoszenia wybierasz dwa najbardziej interesujące Cię tematy, a my postaramy się tak ułożyć spotkanie, byś mógł wziąć udział w pracach dwóch wybranych przez siebie grup. Przewidujemy dwie sesje po 1,5 godziny. Całość zostanie podsumowana podczas półgodzinnej sesji plenarnej, podczas której moderatorzy/moderatorki przedstawią główne wnioski i rekomendacje.

Proponowane tematy stolików:

 1. Bezpieczeństwo /

Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb mieszkańców. Co musiałoby się zadziać, abyśmy czuli się bezpiecznie jako obywatele międzykulturowego Wrocławia?

 1. Edukacja / moderator dr Krzysztof Nowak Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich

Edukacja i wiedza to, obok bezpieczeństwa, kluczowy obszar potrzeb dialogu międzykulturowego. Rozmowa o edukacji toczyć się będzie, mamy nadzieję, w kontekście szeroko rozumianych kompetencji budowania dialogu międzykulturowego. Przy stoliku będzie można zastanowić się zarówno nad edukacją w szkołach, jak i o warsztatach dla konkretnych grup zawodowych, po kampanie społeczne.

 1. Integracja /

Integracja z mieszkańcami Wrocławia jest procesem, który chcemy podnieść w strategii na wielu różnych poziomach, począwszy od promocji różnorodności kulturowej naszego miasta po odpowiedź na konkretne potrzeby: wsparcie w procesie adaptacji, naukę języka, sprawy formalne, współpracę z biznesem itp. Chcemy z Wami o tym porozmawiać, aby robić to jak najbardziej efektywnie.

 1. Prawo i otoczenie prawne / moderatorka Joanna Wajda Fundacja Dom Pokoju

Konstytucja RP, Konwencja Praw Człowieka, dyrektywy UE, ale również ustawy, rozporządzenia i prawo lokalne – jak się w tym wszystkim poruszać? Nasze zdiagnozowane bariery, rekomendacje zmian, dobre praktyki – wszystko do omówienia.

 1. Uczestnictwo / reprezentacja / moderatorka Karolina Mróz Fundacja Dom Pokoju

Jak eksplikować swoje potrzeby i czuć się uczestnikiem dialogu wielopoziomowego? Jak uczestniczyć w życiu miasta jako jego pełnoprawny obywatel?

 1. Stolik moderowany w języku angielskim, poruszający kompilację powyższych tematów/ moderatorki: Maja Zabokrzycka (Fundacja Dom Pokoju) oraz dr Iwona Nowak (Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich)

What are the needs of foreigners living in Wrocław? Do you feel part of Wrocław’s community? How can you participate in multilevel governance? Is Wrocław safe city for an expatriot? What can we change about education and integtration? We would like to hear your voice. Being a foreginer living in Poland, you are an expert in the subcject.

 1. Stolik mapowania zasobów / moderatorka Katarzyna Wala

W jaki sposób działają organizacje i instytucje, które zajmują się wielokulturowością? Jakie obszary mamy już zabezpieczone? Gdzie są jeszcze braki? Poznajmy się, bazujmy na wspólnych zasobach i szukajmy sposobów żeby je wzmocnić.