• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

Dobre praktyki

 

POSZERZANIE WIEDZY z zakresu wielokulturowości. Poznawanie innych kultur poszerza kompetencje międzykulturowe i pozwala zachować postawę otwartości wobec osób z jakichś powodów odmiennych.
EMPATIA, a więc umiejętność przyjęcia perspektywy osoby różniącej się od nas samych, postawienia się w jej sytuacji i próba zrozumienia tego, co wpływa na jego tożsamość i na sposób zachowania.

To wszystko prowadzi do eliminowania negatywnych zjawisk, takich jak uprzedzenia i dyskryminacja, które wynikają po części z niewiedzy i lęku przed ludźmi odmiennymi.
WALKA ZE STEREOTYPAMI, które funkcjonują w naszym najbliższym otoczeniu. Reagowanie w sytuacjach, gdy ktoś bezmyślnie posługuje się stereotypowymi opiniami o kimś, podejmowanie próby wyjaśnienia takiej osobie, na czym polegają błędy w takich uogólnieniach i do czego mogą w konsekwencji doprowadzić.
UŚWIADAMIANIE sobie i innym, że nie wszyscy jesteśmy tacy sami i ten fakt nie może prowadzić do podziałów, lecz powinien skłaniać nas do podjęcia komunikacji międzykulturowej. To, że jesteśmy odmienni nie może oznaczać, że jedni mają dostęp do pewnych aktywności społecznych i do zabierania głosu w publicznej dyskusji, a inni mieliby być tego pozbawieni.

 

Tagi:,