• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

Bieg „Ponad Granicami” // „Beyond Borders” Running

13315794_809708995827227_3430788154795805324_n

W ramach Festiwalu Filmów Irańskich w Kinie Nowe Horyzonty
https://www.facebook.com/events/1095060573886303/

zapraszamy do udziału w flash’mobowym happeningu. Bieg „Ponad Granicami” to jeden z elementów naszej zabawy!

**Happening – Przestrzeń dla wyobraźni**
https://www.facebook.com/events/1758667454378569/


Po co ten bieg? Każdy może mieć swój osobisty powód. A jako grupa, chcemy nawiązać do idei projektu „Ponad Granicami” – przełamywania barier, stereotypów i mitów kulturowych. Różne pochodzenie, wyznawana religia, narodowość, język nie jest przeszkodą aby razem ramię w ramię biec we wspólnym rytmie. Jesteśmy skonstruowani tak samo. Jak powiedział nasz ekspert z Iranu – Alireza Karimi Javan, nasze kultury się różnią, ale łączy nas sam koncept posiadania i życia w ramach kultury. Rysy twarzy są tym co nas rozróżnia, ale wszyscy mamy głowę usytuowaną w tym samym miejscu. Ręce do tworzenia, nogi do biegania, serca które wybijają rytm. Spróbujemy w tym biegu znaleźć nasz wspólny rytm.

Dołącz do zwartej grupy (kolumny), która truchtem poruszać się będzie po całym Rynku. Najistotniejsze jest bycie razem – utrzymanie wspólnego kroku w jednym rytmie i podążanie za liderem, który będzie miał na sobie koszulkę „Ponad Granicami”.

Równo o 16:30 lider rozpocznie bieg na placu Gołębim. Następnie co jakiś czas pojedyncze osoby lub grupy zaczną do niego dołączać. Kiedy grupa osiągnie minimum 5 osób, biegnie w inną część Rynku, poczynając od przestrzeni wokół pomnika Fredry, przed wejściem do Ratusza i dalej na drugą stronę – wokół pręgierza, w stronę Empiku.

W dowolnej chwili, spośród tłumu pojedyncze osoby i grupki mogą dołączać do biegu. „Biegacze” mogą przemieszczać się uliczkami wewnątrz Rynku – Przejście Żelaźnicze, Przejście Garncarskie. Ważne żeby co kilka minut wracać na plac Gołębi. Będzie to miejsce zakończenia biegu o godz. 17:00.

Ostatnie dwie minuty (czyli 16:58-17:00) będziemy poruszać się po placu Gołębim, „zagarniając” ludzi z kwadratów, tak aby o 17:00 skończyć wokół malowanego przez cały czas obok fontanny obrazu. Tam się gromadzimy i kończymy razem z ostatnim dźwiękiem instrumentów. Jeśli zbierze się odpowiednio duża grupa, możemy na zakończenie ułożyć wspólnie napis BBF.

Prosimy o naturalny, codzienny ubiór, z koszulkami bez napisów, tak aby kolejne osoby mogły dołączyć naturalnie, „niezauważone” spośród przechodniów.

W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych (ulewnych deszczy) , organizator może odwołać happening, o czym poinformuje na stronie wydarzenia.

Kiedy? 10 czerwca 2016 godz. 16:30-17:00
Gdzie? Wrocław, Rynek, plac Gołębi przy fontannie i wejściu do sukiennic

Organizatorzy:
Instytut im. J. Grotowskiego
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
_
Aa a part of the Iranian Film Festival in the New Horizons Cinema, we invite you to join to our flash mob happening. „Beyond Borders Running” is one element of our fun!

**Happening – Space for Imagination**
https://www.facebook.com/events/1758667454378569/

Why running? Everyone may have his or her own reason. As a group we want to refer to the idea of the „Beyond Borders” – breaking down barriers, stereotypes, and cultural myths. Different origin, religion, nationality, language is not an obstacle to run together, hand in hand, in a common rhythm. We are built in the same way. As our expert from Iran – Alireza Karimi Javan said, our cultures differ but we share the same concept of owning and living within the culture. Facial features are what distinguishes us, but we all have head located in the same place. Hands to create, legs to run, beating hearts. During this race we will try to find our mutual rhythm.

The task is about to join a trotting group around the Market Square. The most important thing is to be together – to walk along in the same rhythm and follow the leader, who will wear a t-shirt with the „Beyond Borders” inscription.

Exactly at 4:30 p.m. leader will start a run through the Plac Gołębi (Pigeons Square). Individuals or groups, from time to time, will join in. When the group reaches minimum 5 runners, they will run to another part of the Market Square, starting at the area of the Fredro monument, at the entrance to the Town Hall, and further to the other side – around the pillory in the direction of Empik. At any time crowd, individuals, and groups may join the race. „Runners” may move through the streets around the Market Square – Żelaźnicze and Garncarskie Transition. It is important to remember that in every few minutes runners have to come back to the Plac Gołębi. This is going to be a finishing-line of the race at 5:00 p.m.

The last two minutes (4:58-5:00 p.m.) „runners” will move around the Plac Gołębi, „collecting” people from the squares, in order to finish the happening near the painting, next to the fountain around 5:00 p.m. We are going to gather and finish with the last sound of the instruments. If the group is large enough, we will arrange a huge inscription “BBF” altogether.

If the weather conditions do not allow to carry out the happening (e.g. heavy rain), the organizer will cancel it. The information will appear on the Facebook website.

When? 10.06.2016; 4:30-5:00 p.m.

Where? The Wrocław Market Square, Plac Gołębi (Pigeons Square), near the fountain, and the entrance to the Cloth Hall.

Organizers:

The Grotowski Institute
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS)