• Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego

  WIĘCEJ

 • "DIALOG MOŻLIWY JEST Z KAŻDYM"

  Diego Pileggi

  WIĘCEJ

 • "W DOMU MÓWIMY PO ORMIAŃSKU"

  Araks Asatryan

  WIĘCEJ

 • "CZUJĘ SIĘ WIELOKULTUROWA"

  Margaret Ohia

  WIĘCEJ

 • "NIE JESTEM FLEISCHEREM, JA TYLKO W NIM TKWIĘ"

  Michael Fleischer

  WIĘCEJ

 • "TRUDNO MI UWIERZYĆ, ŻE MOGŁABYM MIESZKAĆ W INNYM MIEŚCIE"

  Masza Glińska-Kozel

  WIĘCEJ

 • "MUZYKA TO UNIWERSALNY JĘZYK"

  Victor Campos Leal

  WIĘCEJ

 • "MŁODSZE POKOLENIE JEST BARDZIEJ OTWARTE"

  Mezri Hebbechi

  WIĘCEJ

 • „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  „ZDARZA SIĘ, ŻE KIEDY MÓWIĘ O DOMU, MYŚLĘ O WROCŁAWIU”

  Wiktoria Mazur

WIELOKULTURY

Active Citizens we Wrocławiu

Aktywna Społeczność (Active Citizens) to międzynarodowy projekt British Council prowadzony w 30 krajach Europy i świata. Projekt ma wzmacniać kompetencje zarządzania organizacjami poprzez stworzenie globalnej sieci liderów i liderek. Ci z kolei, jako działacze w swoich społecznościach lokalnych poznają metody i uczą się, jak współpracować w celu rozwiązania problemów, aktywnie uczestniczyć w dialogu, efektywnie zarządzać różnorodnością oraz po prostu lepiej rozumieć innych ludzi.

Celem programu jest przyczynianie się również do tego, by osoby zaangażowane w życie swojej społeczności poznały odpowiednie narzędzia do skutecznej pracy z otoczeniem i zakładały własne aktywne grupy, fundacje, kluby. Tematem warsztatów Active Citizens są metody pracy z uprzedzeniami, komunikacja międzykulturowa i projektowanie uniwersalne. Wzmacnia się potencjał lokalnych społeczności poprzez przeniesienie uwagi z tego, co jest brakiem, niedociągnięciem, na to, co stanowi zaletę i mocny punkt – na przykład różnorodność społeczna. Ważna jest tu możliwość spojrzenia na to, co się robi, z nowego punktu widzenia. Dzięki udziałowi w projekcie można zbudować także sieć kontaktów, które będą inspiracją dla dalszych działań, a także zbadać i sformułować potrzeby i zadania swojej grupy oraz znaleźć środki na ich realizację.

Active Citizens we Wrocławiu to projekt pilotażowy, który ruszył w połowie kwietnia 2015 r. Gmina Wrocław kieruje go do 20 osób już aktywnych w swoich grupach – liderów i osób zaangażowanych w pracę w organizacjach kulturalnych, religijnych, rekreacyjnych, jak też w administracji publicznej, członków rad osiedli, klubów seniora itp.

Obecnie jesteśmy po 5-dniowym szkoleniu dla 20 aktywnych mieszkańców Wrocławia, które odbyło się w dniach 15-19.06.2015 r. w Domu Pokoju. Każdy z uczestników zobowiązał się do wzięcia udziału w II Etapie projektu, tj. przeprowadzenia  szkolenia kaskadowego do 01.10.2015r., polegającego na min. 2 spotkaniach uczestnika szkolenia z grupą osób ze środowiska, w którym działa uczestnik, oraz podzielenia się pozyskaną w trakcie szkolenia wiedzą w wybranej formie, tj. szkolenie, warsztat, prezentacja, happening, przedstawienie, film itp. z grupą 10-20 osób ze swojego środowiska (ważne, aby grupa była otwarta na przyjęcie wiedzy). Dodam, że teoretycznie mamy możliwość przedłużenia terminu realizacji tych projektów jeśli zajdzie taka potrzeba, np. w ramach Laboratoriów Obywatelskich.

Bliżej z materiałami, inicjatywami i zadaniami Active Citizens można zapoznać się na stronie British Council